Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Povprečne temperature zraka in količina padavin po meteoroloških postajah, Slovenija, 2009 - končni podatki
Povprečna letna temperatura zraka je bila v letu 2009 najvišja v Portorožu, najnižja pa na Kredarici. Največ padavin je padlo v Bovcu, najmanj pa v Portorožu.
Prva objava
26.5.2010

Meteorološke merilne postaje

Relief Slovenije je precej razgiban, zato so potrebne meteorološke merilne postaje na različnih lokacijah, da kažejo razmere na različnih nadmorskih višinah.

Podatke pridobivamo z 20 meteoroloških postaj, na katerih se merijo različni meteorološki pojavi. Nekatere od teh so avtomatske; na teh se merijo samo določeni meteorološki pojavi.

Temperature zraka

V letu 2009 je bila v Sloveniji povprečna letna temperatura zraka 9,8 °C, povprečna januarska -2,2°C in povprečna julijska 19,4 °C.

V Sloveniji je bila v letu 2009 najvišja povprečna letna temperatura zraka v Portorožu (14,1 °C), najnižja pa na Kredarici (–0,8 °C); samo na meteorološki postaji na Kredarici je bila povprečna letna temperatura zraka pod 0 °C.

Povprečne januarske temperature zraka so bile v letu 2009 višje od ledišča le v Portorožu, Biljah in Slapu pri Vipavi. Povsod drugod po Sloveniji so bile te temperature pod 0 °C, najnižje med temi seveda na Kredarici (–7,6 °C).

Povprečna julijska temperatura zraka je bila najnižja na Kredarici, 7,7 °C, najvišja pa v Portorožu (23,3 °C).

Letne padavine

V letu 2009 je bilo v Sloveniji skupnih letnih padavin 1552 mm, januarja 125 mm, julija pa 135 mm.

V celem letu 2009 je največ padavin padlo v Bovcu, skoraj 3.000 mm. Več padavin kot povprečno v Sloveniji je padlo še v Postojni, Ratečah, Planici in na Kredarici. Najmanj padavin v celem letu 2009 je padlo v primorskem (Portorož) in panonskem delu Slovenije (Murska Sobota) – v vsakem pod 1.000 mm.

Količine padavin v Sloveniji se močno razlikujejo tudi po posameznih mesecih.
Za večino meteoroloških postaj velja, da so namerile največ padavin decembra, najmanj pa maja ali septembra. V Bovcu je na primer padlo decembra kar 20 % vseh letnih padavin. Najmanj padavin v posameznem mesecu pa je v letu 2009 padlo v Portorožu, in sicer je bilo to julija (21 mm).

V podatkovni bazi SI–STAT smo doslej že objavili časovne vrste podatkov o povprečnih letnih in mesečnih temperaturah zraka ter o letni in mesečni količini padavin po meteoroloških postajah. Za obdobji 1981–1990 in 1991–2000 so bile prikazane povprečne vrednosti; za leta 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 pa so bile prikazane dejanske vrednosti in te zdaj dopolnjujemo s podatki tudi za leto 2009.

Podatke o povprečnih letnih in mesečnih temperaturah zraka ter o letni in mesečni količini padavin po meteoroloških postajah objavljamo tudi letno, in sicer v Statističnem letopisu (v poglavju Ozemlje in podnebje).


Grafikon 1: Mesečne padavine v Portorožu in Bovcu, Slovenija, 2009
Grafikon 1: Mesečne padavine v Portorožu in Bovcu, Slovenija, 2009
Vir: ARSO
Tabela 1: Skupne letne padavine po meteoroloških postajah, Slovenija, 2009
Meteorološka postajaKoličina padavin - LETNA
mm / l/m2
Bilje1.410
Bovec2.976
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana1.431
Celje1.088
Črnomelj, Dobliče1.095
Ilirska Bistrica1.389
Kočevje1.264
Kredarica2.258
Lesce1.509
Ljubljana, Bežigrad1.406
Maribor1.231
Murska Sobota989
Novo mesto1.066
Portorož, Letališče932
Postojna1.582
Rateče, Planica1.782
Rogaška Slatina...
Slap pri Vipavi...
Šmartno pri Slovenj Gradcu1.269
Velenje...
… ni podatka
Vir: ARSO
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtor: Barbara Grm