Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Državna statistika v letu 2009 – Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za 2009
Statistični urad RS je v sodelovanju z institucijami, pooblaščenimi za izvajanje dejavnosti slovenske državne statistike, pripravil Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za 2009.
Posebna objava
29.4.2010

V poročilu o slovenski državni statistiki v letu 2009, katerega predlog je na zadnji redni seji obravnaval Statistični svet RS, je predstavljeno delo, ki ga je Statistični urad RS (SURS) skupaj s pooblaščenimi izvajalci dejavnosti državne statistike opravil v letu 2009 na podlagi Letnega programa statističnih raziskovanj za 2009 (Uradni list RS, št. 114/08, 35/09 in 51/09).

Leto 2009 v znamenju priprav na popis kmetijskih gospodarstev in popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj

Za SURS sta bili v letu 2009 najpomembnejši nalogi priprava na popis kmetijskih gospodarstev v letu 2010 in priprava na popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 2011. Tokrat bo skupna značilnost obeh popisov ta, da bodo pri njuni izvedbi v največji meri uporabljeni razpoložljivi administrativni viri in že pridobljeni statistični podatki: tokratni popis prebivalstva bo tako prvi registrski popis prebivalstva v Sloveniji, tokratni popis kmetijskih gospodarstev pa bo kombinacija registrskega in terenskega dela.

Uspešno medinstitucionalno sodelovanje ključno pri racionalizaciji zbiranja podatkov

Uporaba razpoložljivih administrativnih virov postaja vse bolj stalnica pri zbiranju podatkov. SURS nenehno intenzivno spremlja razvoj administrativnih evidenc in pri tem sodeluje tudi z vključevanjem statističnih potreb. Sodelujemo z večino ministrstev in z organi v njihovi sestavi. Vsi izvajalci državne statistike si nenehno prizadevamo, da bi zmanjšali administrativne obremenitve poročevalskih enot, bodisi tako, da podatke zbiramo za več namenov, bodisi tako, da za zbiranje podatkov uporabimo naprednejše metode; prav zato je pomembno medsebojno sodelovanje tudi pri zbiranju podatkov.

Izvajalci slovenske državne statistike dejavni tudi na mednarodnem področju

SURS in pooblaščeni izvajalci dejavnosti državne statistike smo dejavno sodelovali tudi na mednarodni ravni, in sicer pri oblikovanju skupnih zakonodajnih aktov v okviru evropskega statističnega sistema, pri tem pa vedno upoštevali administrativne obremenitve poročevalskih enot in kakovost rezultatov. Pomembno je tudi naše delovanje v širšem mednarodnem prostoru: pomagali smo in še pomagamo pri vzpostavljanju statističnih sistemov v državah Zahodnega Balkana, dejavni smo v Konferenci evropskih statistikov (CES) pri Združenih narodih. Poudariti je treba tudi to, da je Odbor OECD za statistiko sprejel (brez pripomb) poročilo o stanju pripravljenosti slovenske statistike za vstop v to organizacijo (oktobra 2009 na posebni seji).

Prizadevanje za kakovostno in do uporabnika prijazno državno statistiko se je nadaljevalo

Tudi v letu 2009 smo si dejavno prizadevali ohraniti zaupanje uporabnikov in dajalcev podatkov v slovensko državno statistiko, in to predvsem z doseganjem čim višje kakovosti v statistiki – tj. z doseganjem ustreznih, pravočasnih, primerljivih in natančnih statističnih rezultatov na podlagi doslednega upoštevanja načel Kodeksa ravnanja evropske statistike. Pomembne naloge so bile opravljene tudi z ureditvijo in s posodobitvijo nekaterih klasifikacij ter z uskladitvijo nacionalnih klasifikacij z mednarodno sprejetimi spremembami, saj so le poenotene klasifikacije lahko temelj za kakovostno in mednarodno primerljivo statistiko. Poleg obsežnega že uveljavljenega izkazovanja statističnih podatkov v obliki različnih tiskanih in elektronskih publikacij je SURS uvedel nekaj novih spletnih storitev; taki storitvi sta npr. prebivalstvena piramida (ta nudi vizualno močen grafični prikaz problema slovenske družbe, »staranja prebivalstva«) in interaktivni statistični atlas (ta prikazuje osnovne podatke o Sloveniji – tudi v daljšem obdobju – v obliki tematskih kart). Glavni dosežki rednega in razvojnega dela SURS in pooblaščenih izvajalcev programa statističnih raziskovanj v letu 2009 so v obravnavanem Poročilu podrobneje predstavljeni po posameznih delovnih področjih.

Avtor: Ana Novak, Alenka Škafar