Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2010
Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2010 so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 19, dne 12. 3. 2010.
Posebna objava
16.3.2010

V Uradnem listu RS, št. 19, ki je izšel 12. 3. 2010, so objavljene spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2010. Prečiščeno besedilo z vključenimi spremembami je objavljeno na naši spletni strani.

Spremembe pri rednih raziskovanjih so naslednje:

  • v poglavje Demografske in socialne statistike, v področje 1.11 Druge socialne statistike se dodata modul 1.11.01 Podatkovna baza socialnih statistik in raziskovanje pod zaporedno številko 1.11.01.01 Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela.
  • v poglavju Makroekonomske statistike, v področju 2.02 Finančni računi, v modulu 2.02.02 Četrtletni finančni računi se dopolnita raziskovanji 2.02.02.01 Četrtletni finančni računi in 2.02.02.02 Četrtletni finančni računi sektorja države v stolpcu Pooblaščeni izvajalec, da se doda besedo AJPES.
  • v poglavju Poslovne statistike, v področju 3.01 Letne poslovne statistike, v modulu 3.01.01 Strukturna statistika podjetij se spremeni raziskovanje 3.01.01.07 Letni računovodski izkazi zadrug, ki poslujejo po Zakonu o gospodarskih družbah in Zakonu o zadrugah v stolpcu Rok prve objave, da se navede pravilen rok prve objave 4,5 meseca po koncu obdobja opazovanja.
  • v poglavju Poslovne statistike, v področju 3.01 Letne poslovne statistike, v modulu 3.01.01 Strukturna statistika podjetij se spremeni raziskovanje 3.01.01.12 Poslovne storitve v stolpcih Pooblaščeni izvajalec, da se navede tudi AJPES; Vsebina, da se navede, da bo zbrana skrajšana vsebina; Kdo in kdaj mora dati podatke, da se navede ustrezne roke tudi za AJPES; Delo v tekočem letu, da se navede naloge AJPES in SURS.
  • v poglavju Poslovne statistike, v področju 3.01 Letne poslovne statistike se črtata modul 3.01.05 Železo in jeklo ter raziskovanje z zaporedno številko 3.01.05.01 Letno statistično raziskovanje o železu in jeklu IND-Fe/L.
  • v poglavju Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, v področju 4.04 Rastlinska pridelava se črtata modul 4.04.03 Napoved pridelka ter raziskovanje z zaporedno številko 4.04.03.01 Zgodnje napovedi pridelkov.
  • v poglavje Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, v področje 4.04 Rastlinska pridelava, v modul 4.04.96 Statistika porabe reprodukcijskega materiala se doda raziskovanje pod zaporedno številko 4.04.96.04 Prodaja pesticidov KME-PEST/P.

Sprememba v razvojnem delu programa:

  • v poglavje Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, v področje R4.04 Rastlinska pridelava se doda modul R4.04.96 Statistika porabe reprodukcijskega materiala in raziskovanje pod zaporedno številko R4.04.96.01.

Z navedenimi spremembami je soglašal tudi Statistični svet RS na svoji 31. redni seji.
Avtor: Ana Novak, Alenka Škafar