Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
31. seja Statističnega sveta RS
Svet je obravnaval spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2010 in se seznanil z razvojno nalogo o nacionalni statistiki in statistiki EU za rezidenčna podjetja v državi, ki so pod nadzorom druge države, ter s pripravami na registrski popis prebivalstva 2011.
Posebna objava
23.2.2010


31. redna seja Statističnega sveta RS je potekala 19. februarja 2010.

Letni program statističnih raziskovanj za 2010 – spremembe

Člani so pregledali predlog sprememb in dopolnitev Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2010, v katerem so institucije, pooblaščene za izvajanje dejavnosti državno statistike (to so AJPES, Banka Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja RS, Ministrstvo za finance, Zavod RS za zaposlovanje in ZPIZ), ponudile v razpravo naslednje vsebine:

 • ukinitev letnega raziskovanja o železu in jeklu; 
 • v raziskovanju o rastlinski pridelavi naj se ukine modul o napovedovanju pridelka, kot redna statistika pa naj se doda poraba reprodukcijskega materiala, kot razvojna naloga pa poraba pesticidov; 
 • skupna odgovornost SURS-a in AJPES-a za zbiranje podatkov v štirih rednih raziskovanjih; 
 • vzpostavitev baze mikropodatkov iz socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela, ki bo omogočal modeliranje učinkov sprememb davčne zakonodaje in zakonodaje socialnih transferjev; podatki v tej bazi bodo pridobljeni iz administrativnih virov.

Svet je predloge sprememb soglasno podprl.

Statistika globalizacije

Med razvojno nacionalno in evropsko statistiko sodi tudi statistika globalizacije. Gre za poseben projekt, ki vključuje povezovanje mikropodatkov različnih statistik (to so individualni podatki brez identifikatorja) – strukturne statistike podjetji, izvoza in uvoza ter ankete o mednarodnem oddajanju del. Ena izmed aktivnosti je tudi spremljanje dejavnosti tujih notranje povezanih podjetij, tj. podjetij v kaki državi, ki so pod nadzorom institucionalne enote zunaj te države. V Sloveniji je bilo v letu 2007 2.032 takih podjetij oz. 2 % vseh. Ta podjetja so prispevala 21 % celotnega prihodka, ustvarila 18 % dodane vrednosti, prispevala 12 % k zaposlenosti v državi, 16 % celotnih stroškov za delo in prav tako 16 % celotnih investicij. Skoraj polovica teh podjetij pa je bila v avstrijski, italijanski ali nemški lasti, približno polovica pa se jih je ukvarjala s predelovalnimi dejavnostmi.

Seznanjanje s statistiko globalizacije je bilo za člane Sveta posebej informativno.

Registrski popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2011

Možnost registrskega popisa prebivalstva v Sloveniji je zaradi finančnega prihranka najboljša rešitev, posebej v kriznih časih. V tem zahtevnem projektu bo SURS povezal tri osnovne administrativne podatkovne vire: podatke o prebivalstvu iz Centralnega registra prebivalstva, podatke o gospodinjstvih iz Evidence gospodinjstev in podatke o stanovanjih iz Registra nepremičnin. Poleg teh temeljnih virov bo SURS uporabil še okrog 27 drugih in s tem zagotovil obsežno demografsko statistiko, ki bo poleg podatkov o prebivalstvu ponudila še podatke o gospodinjstvih, družinah in stanovanjih. SURS bo administrativne podatke prilagodil za ta namen statističnim konceptom, skladno z EU uredbo o popisih in mednarodnimi priporočili. Prvi podatki iz tega popisa bodo objavljeni konec aprila 2011, prikazovali pa bodo stanje v Sloveniji na dan 1. 1. 2011.

Člani Sveta so se seznanili z aktivnostmi v pripravah na registrski popis 2011, kot ga poimenujemo na kratko.

Priprave na Statistične dneve 2010

Generalna direktorica mag. Irena Križman je članom Statističnega sveta najprej poročala o izsledkih Statističnih dnevov 2009, devetnajstega mednarodnega posvetovanja statistikov, dajalcev in uporabnikov podatkov, ki so potekali konec preteklega leta v Radencih. Posebej je poudarila naslednje teme:

  • napovedovanje gibanj in vloga statistike pri tem (udeleženci panelne razprave so za lažje napovedovanje predlagali uvedbo sinteznega kazalnika na mesečni ravni); 
  • 2 vzporedna sistema zbiranja podatkov v EU, in sicer v okviru Evropskega statističnega sistema prek nacionalnih statističnih uradov in znotraj Evropskega sistema centralnih bank;
  • merjenje in učinkovitost politik, podatki kot podpora politikam ipd.
  • popisi v statistiki.
  Naslovna tema jubilejnih Statističnih dnevov, dvajsetih po vrsti, ti bodo od 8. do 10. novembra 2010, bo Statistični podatki za ljudi – s poudarkom na podatkih, ki jih ljudje potrebujemo za merjenje trajnostnega razvoja, predvsem s socialnega in okoljskega vidika in za spremljanje blaginje ljudi.


  Prof. dr. Anuška Ferligoj, predsednica Statističnega sveta RS

  Avtor: Ida Repovž Grabnar