Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Statistični letopis 2009
Na voljo je nova izdaja Statističnega letopisa, naše osrednje in najobsežnejše redne letne serijske publikacije.
Posebna objava
14.12.2009

Statistični letopis Republike Slovenije 2009 je že oseminštirideseta izdaja te publikacije

Namenjen je najširšemu krogu uporabnikov doma in po svetu. V njem prikazujemo izsledke rednih in občasnih statističnih raziskovanj, ki jih izvajajo Statistični urad Republike Slovenije in drugi pooblaščeni izvajalci statističnih raziskovanj, povzemamo pa tudi podatke nekaterih drugih ustanov, saj želimo uporabniku ponuditi čim popolnejšo informacijo o dogajanjih v državi.

Bogata zbirka statističnih podatkov o Sloveniji

Statistični letopis 2009 prinaša 33 samostojnih, vsebinsko zaokroženih poglavij. Zgradba poglavij je tradicionalna: začenjajo se z metodološkimi pojasnili (v njih so navedeni viri in načini zbiranja statističnih podatkov, najnujnejša pojasnila za pravilno razumevanje objavljenih podatkov in statistične definicije pojmov), nadaljujejo se s tabelarnim delom, končajo pa se običajno z grafičnim prikazom.
Zadnja štiri poglavja vsebujejo preglede podatkov po statističnih regijah, po občinah in po mestnih območjih ter mednarodni pregled (v njem lahko podatke o Sloveniji primerjamo s podatki o drugih državah članicah Evropske unije).

Celotna vsebina Statističnega letopisa tudi tokrat na spletu

Celotna vsebina Statističnega letopisa 2009 in prav tako tudi vsi starejši letniki so brezplačno dostopni na naši spletni strani.

Avtor: Vojka Vuk-Dirnbek