Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Sestanek članic Pobude za sodelovanje sosednjih držav na statističnem področju
Pobudo za sodelovanje sosednjih držav so ustanovili nacionalni statistični uradi Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije – z namenom,  da bi bila izmenjava izkušenj in dobrih praks med njimi učinkovitejša.  Letnega sestanka se udeležuje generalna direktorica mag. Irena Križman.
Posebna objava
27.11.2009


V EU poteka poleg povsem institucionaliziranih statističnih združenj oz. organizacij tudi mreženje oz. mrežno povezovanje ali poglobljeno sodelovanje med državami članicami na drugih podlagah in to sodelovanje lahko sčasoma postane formalno (kot je npr. sodelovanje nordijskih statističnih uradov ). Tako so tudi statistični uradi Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije novembra leta 2008 svoje skupne aktivnosti na področju statistike na podlagi dosedanjega uspešnega sodelovanja tudi formalno potrdili s podpisom Memoranduma o sodelovanju.

Podpisniki Memoranduma pričakujemo, da bo izmenjava izkušenj in znanja na različnih statističnih področjih pospešila metodološki razvoj statistik in podprla razprave tistih vprašanj statistike, pred katerimi niso le statistiki, ampak predvsem uporabniki uradne statistike – analitiki in nosilci politik v državah sveta. Zdaj je jasno, da bo za statistično merjenje razvoja družb in dejanske blaginje ljudi treba v prihodnje nekatere kazalnike dograditi; to dejstvo spoznavamo predvsem statistiki v zadnjem obdobju svetovne krize.

V Memorandumu o sodelovanju smo nacionalni statistični uradi predvideli redna letna srečanja predstojnikov uradov z namenom, da ocenimo dosežke tekočih projektov in da sprejmemo skupni letni delovni načrt za prihodnje leto. Letošnji sestanek poteka 27. novembra 2009 na Statističnem uradu Slovaške republike v Bratislavi. Glavna tema omenjenega sestanka so priprave na popis prebivalstva leta 2011, kajti ta je v EU obvezen za vse nacionalne statistike. Slovenski statistični urad je v metodoloških pripravah na to (doslej najdražje in najzahtevnejše) statistično raziskovanje opravil že precejšnji del vseh potrebnih opravil; ker se je SURS odločil, da opusti terenski popis prebivalcev, gospodinjstev in stanovanj in uvede t. i. registrski popis prebivalstva (tj. povezovanje podatkov iz različnih administrativnih virov), je naš tokratni popis za ostale članice Pobude še posebej zanimiv. Registrsko usmerjenost slovenske statistike – ta izvira že iz 70. let prejšnjega stoletja – in aktivnosti za pripravo Registrskega popisa prebivalstva 2011 v Sloveniji bo na sestanku predstavila generalna direktorica mag. Irena Križman.

Prihodnji sestanek članic Pobude za sodelovanje sosednjih držav na statističnem področju bo – predvidoma marca prihodnje leto – gostil slovenski statistični urad.

Avtor: Ida Repovž Grabnar