Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
3. sestanek Odbora za evropski statistični sistem
Na 3. sestanku  Odbora za evropski statistični sistem dne 19. novembra 2009 v Luksemburgu je generalna direktorica Statističnega urada RS mag. Irena Križman predstavila stališča Slovenije o uredbah za statistično spremljanje odpadkov in cestnega prevoza blaga, o prenovi migracijske statistike in o dopolnitvah statistike o delovni sili.
Prva objava
20.11.2009


Vloga Odbora za evropski statistični sistem

Usklajeno delovanje institucij v EU in izvajanje njihovih politik potrebuje verodostojno in primerljivo statistiko in tako statistiko zagotavlja Evropski statistični sistem, ESS. To je partnerstvo, ki ga sestavljajo Eurostat in državni statistični uradi držav članic EU ter ministrstva, agencije, nacionalne centralne banke – ustanove, ki so prav tako pooblaščene za izvajanje dejavnosti državne statistike. Odbor za evropski statistični sistem (ESSC), ustanovljen na podlagi 7. člena Uredbe o evropski statistiki, je v okviru ESS njegova osrednja institucija; v okviru tega Odbora potekajo razprave o ukrepih in v njem se obravnavajo najpomembnejša strateška vprašanja o evropskem statističnem sistemu. Sestavljajo ga predstavniki nacionalnih statističnih uradov, predseduje pa mu Eurostat.

3. sestanek Odbora za evropski statistični sistem (ESSC) je bil 19. novembra 2009 v Luksemburgu; udeležila se ga je tudi generalna direktorica Statističnega urada mag. Irena Križman.

Razprava o statističnih uredbah in strateških vprašanjih statistike

Člani Odbora so na sestanku razpravljali o izvedbenih ukrepih Evropske komisije, tj. o osnutkih uredb o spremembah v statističnem spremljanju in izvajanju statistik ter o uvedbi novih modulov za posamezna leta že v zdajšnjih raziskovanjih:


  • o spremembi uredbe o statistiki odpadkov, ki se nanaša na pridobivanje podatkov o uvozu in izvozu odpadkov; 
  • o spremenjeni uredbi za spremljanje cestnega prevoza blaga – ta na Slovenijo ne bo vplivala, ker poteka redno regionalno kodiranje prevozov blaga; 
  • o izvedbi uredbe, ki zajema statistiko selitev in mednarodne zaščite in določa skupine držav za spremljanje rojstva, prejšnjega in prihodnjega prebivališča ter državljanstva; 
  • o uvedbi dveh modulov v ustaljeno anketo o delovni sili, in sicer nezgode pri delu in z delom povezane zdravstvene težave za obdobje 2013–2015 ter modul za statistiko zaposlovanja invalidov za leto 2011.

Na sestanku so člani razpravljali še o projektu Evropski program socialnih raziskovanj za obdobje 2012–2014, s katerim bi integrirali socialne statistike in se hkrati ustrezno odzvali na poročilo Stiglitzove komisije; ta namreč ugotavlja, da primanjkujejo ustrezni kazalniki za merjenje blaginje in napredka v družbah.

Odbor je v širši razpravi obravnaval problematiko merjenja in zmanjševanja administrativnih bremen in mnenje Eurostata o Akcijskem programu za zmanjšanje upravnih obremenitev. Evropska komisija je s pomočjo Konzorcija družb Capgemini, Deloitte in Ramboll ugotovila, da statistika dosega s zbiranjem podatkov le 0,6 % celotne ocenjene obremenitve. Mnenja o prihodnjih načinih rednega merjenja teh bremen pa so bila med udeleženci različna.

Sestanek se je zaključil s poročilom o razpravi direktorjev okoljskih statistik in okoljskih računov, v katerem ti med drugim predlagajo tudi skupni okoljski informacijski center.

Avtor: Ida Repovž Grabnar