Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Prednostne naloge državne statistike v letu 2010
Statistični urad RS je v sodelovanju z institucijami, pooblaščenimi za izvajanje dejavnosti slovenske državne statistike, pripravil dokument, v katerem predstavlja prednostne naloge državne statistike v letu 2010.
Posebna objava
5.11.2009

Statistični urad RS je skupaj pooblaščenimi izvajalci programa statističnih raziskovanj pripravil načrt prednostnih nalog državne statistike v prihodnjem letu.

Med najpomembnejše prednostne naloge lahko štejemo priprave na dva velika popisa, na popis kmetijskih gospodarstev in nadaljevanje priprav na naslednji popis prebivalstva, ki bo hkrati tudi prvi registrski popis prebivalstva v Sloveniji; omenjeni popis kmetijskih gospodarstev bo izveden v letu 2010, popis prebivalstva pa v letu 2011. Oba popisa in tudi preostale prednostne naloge so v tem dokumentu podrobneje prikazani po posameznih področjih statistik.
Za leto 2010 bo značilno predvsem poslovanje z vse bolj omejenimi materialnimi in človeškimi viri. Dodatne sinergije in znanje bo Statistični urad iskal v aktivnem delovanju v Evropskem statističnem sistemu in drugem mednarodnem okolju.
V ospredju slovenske državne statistike bo tudi sodelovanje pri vzpostavitvi novih administrativnih virov podatkov v okviru Programa Vlade RS za odpravo administrativnih ovir in zmanjševanje administrativnih bremen; to administrativno okolje bi lahko bilo ustrezen podatkovni vir za državne statistike – slovenski statistični urad bo na teh področjih meril obremenitve in stroške.

Dokument Prednostne naloge državne statistike v letu 2010 je vsebinsko razdeljen na posamezna poglavja: najprej so predstavljene glavne aktivnosti, načrtovane v okviru posameznih statističnih področij, zadnje poglavje (šesto) pa prikazuje načrtovane prednostne naloge v statistični infrastrukturi.

Vsebino dokumenta Prednostne naloge državne statistike v letu 2010 je obravnaval in tudi potrdil Statistični svet RS, in sicer 22. oktobra 2009 na svoji 30. redni seji.

Avtor: Ana Novak, Alenka Škafar