Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Zaključno preverjanje pripravljenosti Slovenije za vstop v OECD na področju statistike
Odbor za statistiko OECD ocenjuje v pristopnem procesu Slovenije kot kandidatke za vstop v OECD pripravljenost Slovenije za vstop v OECD na področju statistike. Zaključno poročilo o izpolnjevanju zahtev slovenske državne statistike obravnava  26. oktobra 2009 v Busanu na posebni seji; Slovenijo predstavlja generalna direktorica mag. Irena Križman.
Posebna objava
26.10.2009


OECD v svoji strategiji pri širitvi članstva poudarja pomen statistike - ta je ključnega pomena za delovanje sodobne družbe. Zato mora biti delovanje statističnih institucij visoko kakovostno, da so lahko kakovostni tudi podatki. Tudi zato je področje statistike ocenjevano med prvimi. Ta posebna vloga statistike je poudarjena tudi v 3.a členu Konvencije OECD-ja in ta pravi, da bodo članice zagotavljale potrebne informacije(te obsegajo tudi kratkoročne, strukturne in analitične statistične podatke z vsemi metodološkimi informacijami), in sicer za namene analiz, ustreznih politik in nadzora.

Slovenski statistični urad je koordinator za statistike v Sloveniji, razen za tiste, za katere je odgovorna Banka Slovenije, kajti ta prav tako intenzivno sodeluje z več odbori OECD-ja. Usklajevanje na tem področju namreč bistveno prispeva k celoviti oceni izpolnjevanja zahtev in priporočil za članstvo Slovenije v OECD.

Odbor OECD za statistiko je junija 2008 sklical sestanek predstavnikov vseh petih držav kandidatk (te so poleg Slovenije še Čile, Estonija, Izrael in Rusija) in predstavil Listino statističnih zahtev. Ta podrobno opredeljuje, kateri direktorati OECD-ja poleg statističnega direktorata potrebujejo statistične podatke, ki veljajo za Slovenijo, način centraliziranega komuniciranja prek koordinacijske točke v državi, pravne in institucionalne osnove ter statistična področja, ki bodo predmet ocenjevanja.

Statistični urad RS je OECD-ju najprej posredoval izčrpno dokumentacijo, ki predstavlja temelj delovanja slovenske državne statistike, in metodološka gradiva za statistična raziskovanja. Konec maja 2009 pa je skupina izvedencev OECD ob uradnem obisku Statističnega urada pridobila dodatne informacije o sistemu državne statistike in o posameznih statističnih področjih za pripravo osnutka končnega poročila o stanju pripravljenosti Slovenije na področju statistike. Omenjena skupina je obiskala tudi Banko Slovenije; tam so na sestanku sodelovali tudi predstavniki ministrstva za finance, torej inštitucij, ki pomembneje oblikujejo slovensko nacinalno statistiko.

Poročilo o stanju pripravljenosti Slovenije na področju statistike obravnava Odbor OECD za statistiko na posebni seji, v Busanu v Koreji dne 26. oktobra 2009. Sestanka se udeležujeta generalna direktorica mag. Irena Križman in njena namestnica Genovefa Ružić. Izpolnjevanje obveznosti Slovenije do OECD-ja na področju statistike in odpravo nekaterih pomanjkljivosti v dogovorjenih rokih Odbor OECD za statistiko ocenjuje pozitivno.
Avtor: Ida Repovž Grabnar