Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
1. sestanek Biroja Konference evropskih statistikov v novi sestavi
Biro v novi sestavi, med člani je tudi generalna direktorica mag. Irena Križman, obravnava statistični program Ekonomske komisije za Evropo pri Združenih narodih za leto 2010 in strateško usmeritev za naslednja 4 leta.
Posebna objava
16.10.2009

Vloga Biroja Konference evropskih statistikov

Biro je vodstveno telo Konference evropskih statistikov (CES) v okviru Ekonomske komisije za Evropo pri Združenih narodih (ZN). Sestavljajo ga izvoljeni člani iz nacionalnih statističnih uradov držav članic ZN in predstojniki Eurostata, OECD, MDS in Svetovne banke. V skladu s priporočili Statistične komisije pri ZN ima pomembno vlogo pri izboljševanju nacionalnih statistik in pri poenotenju konceptov in definicij, kajti le tako je mogoče države primerjati med seboj.

Na zadnjih volitvah članov Biroja junija 2009 v Ženevi je bila za mandatno obdobje 2009–2011 izvoljena tudi generalna direktorica Statističnega urada mag. Irena Križman. Tokratna izvolitev v sestavo Biroja je za mag. Križmanovo že tretja: prvič je bila izvoljena kot sopredsedujoča Biroju v letu 2003 za dveletni mandat, nato je bila znova imenovana na to mesto v letu 2005, prav tako za dveletno obdobje. Biroju bo v obdobju 2009–2011 predsedovala generalna direktorica finskega statističnega urada, poleg nje pa ga bodo sestavljali kot člani še predstojniki avstralskega, kanadskega, irskega norveškega, ukrajinskega, brazilskega in slovenskega statističnega urada ter predstojniki Ekonomske komisije za Evropo pri ZN, Statistične komisije pri ZN, Statističnega direktorata OECD, Eurostata, MDS, Svetovne banke in Statističnega odbora Skupnosti neodvisnih držav.

Vsebina 1. sestanka Biroja v novi sestavi

Udeleženci 1. sestanka Biroja Konference evropskih statistikov v novi zasedbi – ta poteka 15. in 16. oktobra 2009 v Washingtonu – razpravljajo o učinkovitosti različnih pristopov objavljanja podatkov in komuniciranja z uporabniki uradnih statističnih podatkov. Med statističnimi področji pa namenjajo posebno pozornost finančnim in kmetijskim statistikam.

Člani pregledujejo predlog statističnega programa Ekonomske komisije za Evropo pri ZN za leto 2010 in ocenjujejo poročilo o izvajanju takega programa za leto 2009. Obravnavajo tudi program statistik s strateškimi dokumenti za prihodnje obdobje do 2013.

Štiri ali pet področij statistik bo Biro glede na potrebe uporabnikov in upoštevajoč globalno dogajanje določil za podrobno obravnavo; te statistike bodo člani posebej pozorno obravnavali na svojih rednih sestankih v naslednjem dveletnem mandatnem obdobju.
Avtor: Ida Repovž Grabnar