Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
2. sestanek Odbora za evropski statistični sistem
Na 2. sestanku Odbor obravnava predloge uredb, ki se nanašajo na popise, spremljanje selitev prebivalstva in poslovnih statistik ter predlog prenove evropskega statističnega sistema v prihodnjem desetletju; sestanka se je udeležila generalna direktorica mag. Irena Križman.
Posebna objava
2.10.2009

Vloga Odbora za evropski statistični sistem

Usklajeno delovanje institucij v EU in izvajanje njihovih politik potrebuje verodostojno in primerljivo statistiko - to zagotavlja Evropski statistični sistem (ESS). Sestavljajo ga nacionalni statistični uradi in ministrstva, agencije, nacionalne centralne banke, ki prav tako zbirajo uradne statistične podatke, in Eurostat. Odbor za evropski statistični sistem (ESSC), ustanovljen na podlagi 7. člena Uredbe o evropski statistiki, je v okviru ESS njegova osrednja inštitucija, kjer poteka razprava o ukrepih, katere Komisija sprejme za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike. Prav tako ta Odbor obravnava najpomembnejša strateška vprašanja ESS. Odbor sestavljajo predstavniki nacionalnih statističnih uradov, predseduje pa mu Eurostat.

2. sestanek Odbora za evropski statistični sistem (ESSC) poteka 2. oktobra 2009 na Malti, udeležuje pa se ga generalna direktorica Statističnega urada mag. Irena Križman.

Razprava o številnih statistikah

Člani Odbora bodo na sestanku razpravljali o izvedbenih ukrepih Komisije, in predlogih uredb Evropskega parlamenta in Sveta, ki so v postopku sprejemanja, in sicer:

  • uredbi o popisih prebivalstva in stanovanj vsebuje predloge glede načina prikazovanja podatkov za posamezne spremenljivke, pri čemer v posameznih primerih dopušča, da države določene podatke Eurostatu posredujejo opcijsko;
  • uredbi o statističnih podatkih Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti predlaga novosti v zvezi z opredelitvijo kategorij skupin držav rojstva, skupin držav prejšnjega običajnega prebivališča, skupin držav prihodnjega običajnega prebivališča in skupin državljanstev;
  • odločbi o programu za posodobitev evropskih statistik podjetij in trgovine (MEETS) predvideva določene cilje in med njimi izpostavlja razvoj statistike zunanje trgovine po karakteristikah podjetij, razvoj na področju povezovanja mikropodatkov in podatkovnih skladišč, modernizacijo poslovnih statistik, nadaljevanje dela na uporabi administrativnih in računovodskih podatkov v statistične namene, pa tudi spremembe Extrastata v povezavi z posodobljenim carinskim zakonikom;
  • uredbi o merilih za ocenjevanje kakovosti strukturne statistike podjetij, ki opredeljuje odgovornost Eurostata, da v sodelovanju s državami članicami, pripravi metodološki priročnik, ki bo natančneje opredeljeval kazalnike in metode njihovega izračuna.

V pripravi je prenova Evropskega statističnega sistema (ESS)

Člani ESSC obravnavajo tudi sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o prenovi proizvodnje statističnih podatkov v EU v prihodnjem desetletju. S to prenovo želi Eurostat v naslednjem desetletju prilagoditi produkcijo statističnih podatkov novim razmeram, ki zahtevajo vse več hitro dostopnih podatkih, in na drugi strani postajajo vse večje breme za poročevalce, hkrati pa se določeni podatki tudi podvajajo. To prenovo ESS je v predlogu utemeljena tudi z navedbo določenih omejitev sedanjega sistema, ki so postali ovira za nadaljnji integrirani pristop. V prenoveljenem ESS bo poudarjen tudi pomen večkratne uporabe administrativnih virov in povezovanje virov na mikro ravni ter tvorjenje določenih mrež podatkovnih baz, ki bi služile kot vir podatkov za različna raziskovanja.

Slovenska državna statistika podpira novo vizijo razvoja evropske statistike, vendar poudarja potrebo po harmonizaciji konceptov, definicij in klasifikacij med različnimi uredbami EU.

Odbor bo obravnaval tudi poročilo s konference direktorjev statističnih uradov EU (DGINS), ki je potekala 30. 9. in 1. 10. 2009 in je imela na dnevnem redu zlasti razpravo o naslednjih temah:

  • posledicah nove uredbe o evropski statistiki, ki spremeni tudi organizacijo dela znotraj ESS, predvsem prenovo partnerske skupine, ki bo po novem pridobila bolj aktivno vlogo pri vsebinski pripravi razprav Odbora za evropski statistični sistem in samem strateškem usmerjanju ESS;
  • Statistiki selitev prebivalstva, ki še ne sledi dovolj naraščajočim zahtevam po kakovostnih podatkih tega področja.
Avtor: Ida Repovž Grabnar