Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Konferenca evropskih statistikov
54. plenarna seja Konference evropskih statistikov: razprava o zaupnosti podatkov in dostopu do mikropodatkov, popisi prebivalstva in stanovanj ter upravljanje s človeškimi viri.
Posebna objava
14.6.2006

Konferenca evropskih statistikov (CES) pri Ekonomski komisiji za Evropo v okviru Združenih narodov (UNECE) ima v skladu s priporočili Statistične komisije ZN pomembno vlogo pri izboljšanju nacionalnih statistik, njihove mednarodne primerljivosti in s tem zmanjševanju bremen pri poročanju mednarodnim organizacijam.
54. plenarna seja Konference evropskih statistikov poteka od 13. do 15. junija 2006 v Parizu. Tokratna uvodna tema je koordinacija statističnega dela v mednarodnem okolju, v kateri udeleženci razpravljajo o načinu razvoja in sprejetja standardov in priporočil, ki jih pripravljata tako Konferenca kot njen Biro. Poročilu UNECE za leto 2005 in predstavitvi načrtov za leto 2006 ter Bazi mednarodnih statističnih aktivnosti na spletu, ki vsebuje aktivnosti večine organizacij v okviru UNECE regije, sledijo aktualna tematska področja: priporočila in načela pri upravljanju z zaupnostjo podatkov in dostopom do mikropodatkov, popisi prebivalstva in stanovanj ter upravljanje s človeškimi viri in izobraževanje v statističnih inštitucijah.

Urejanje problematike zaupnosti statističnih podatkov in dostopa do mikropodatkov se je začelo s seminarjem na to temo v letu 2003 z namenom, da se pripravi skupna priporočila. V naslednjih dveh letih jo je obravnavala tudi Konferenca evropskih statistikov (CES), Biro CES-a, ki je vodstveno telo Konference, pa je februarja letos osnutek priporočil odobril in predlagal v potrditev tudi na tej plenarni seji Konference.

V razpravi o prihodnjih popisih prebivalcev in stanovanj naj bi, poleg pomena popisnih podatkov za najrazličnejše uporabniške skupine, udeleženci poudarili možnosti povezovanja teh podatkov z drugimi viri in nadomestitev klasičnih terenskih popisov z uporabo administrativnih virov in statističnih registrov. Tudi Slovenija načrtuje izvedbo takega popisa prebivalstva in stanovanj, za to pa bo moral biti pravočasno vzpostavljen register nepremičnin. Slovenski statistični urad, mag. Danilo Dolenc, bo predstavil izkušnje iz Popisa 2002 in načrte v zvezi s prihodnjim popisom prebivalstva in stanovanj.

V sekciji z naslovom Človeški viri in izobraževanje v statističnih uradih pa udeleženci razpravljajo o bodočem upravljanju z znanjem statističnih strokovnjakov, modernem pristopu pri njihovem sistematičnem in posamičnem izobraževanju, merjenju zadovoljstva zaposlenih v uradih ipd. Razpravo bo sovodila tudi generalna direktorica Statističnega urada mag. Irena Križman.

Metodološko opozorilo
Avtor: Ida Repovž Grabnar