Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Državna statistika v letu 2005
Predstavitev uresničevanja glavnih ciljev, zastavljenih v Letnem programu statističnih raziskovanj za 2005.
Posebna objava
13.6.2006

V publikaciji Državna statistika v letu 2005 predstavljamo uresničitev glavnih ciljev, ki si jih je Statistični urad RS (SURS) skupaj s pooblaščenimi izvajalci državne statistike zastavil v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj za 2005 (Uradni list RS, št. 133/2004 in 19/2005).

Državna statistika je bila v letu 2005 usmerjena v uresničevanje statističnih raziskovanj pri čemer smo skušali slediti racionalni rabi človeških in finančnih virov, razbremenjevanju enot poročanja (predvsem z boljšo izrabo administrativnih virov) in si hkrati prizadevali za izboljšanje pravočasnosti in kakovosti statističnih podatkov in storitev za uporabnike.

Z vidika uporabnikov je bil v letu 2005 dosežen velik napredek, saj smo jim z nadgradnjo podatkovne baze SI-STAT v podatkovni portal poenostavili in olajšali dostop do podatkov. Dostop prek enotne vstopne točke za vsako statistično področje do vseh objav statističnih podatkov, vključno z dostopom do spletnih strani pooblaščenih izvajalcev državne statistike omogoča uporabniku precej enostavnejše iskanje podatkov. Za državno statistiko je bil pomemben tudi sprejem Kodeksa ravnanja evropske statistike, ki je kot prvi tak instrument na evropski ravni namenjen sistematičnemu izboljševanju kakovosti evropske uradne statistike in s tem posledično povečevanju zaupanja v statistiko pri uporabnikih in dajalcih podatkov tako na nacionalni kot evropski ravni.

Delo državne statistike v letu 2005 so med drugim zaznamovali tudi približevanje Slovenije evro območju in s tem posledično spremljanje konvergenčnih meril za uvedbo evra, sledenje revidirani Lizbonski strategiji in nenazadnje začetek priprav na predsedovanje delovni skupini Sveta Evropske Unije za statistiko v času polletnega predsedovanja Slovenije v Evropski uniji v letu 2008.

Dobro medinstitucionalno sodelovanje in ustrezna koordinacija dela na področju makroekonomskih, monetarnih in plačilnobilančnih statistik so v precejšnji meri prispevali k temu, da slovenska državna statistika pri doseganju zahtev za vključitev v ERM II ni imela večjih težav. Zaradi spremljanja novih statističnih pojavov na posameznih vsebinskih področjih (prve rezultate revidirane Lizbonske strategije bo mogoče spremljati že v letu 2007) je bila posebna pozornost namenjena nadaljevanju razvoja novih metod in orodij za zagotavljanje podatkovnih virov, ki temeljijo na mednarodnih standardih in so usklajeni z mednarodnimi institucijami.

Metodološko opozorilo
Avtor: Nina Stražišar