Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Interaktivni statistični atlas Slovenije
Kje v Sloveniji je največ mladih prebivalcev? V katerih občinah so povprečne mesečne plače višje od slovenskega povprečja? Na ta in podobna vprašanja odgovarja Interaktivni statistični atlas Slovenije.
E-objava
12.6.2009


Interaktivni kartografski prikazi statističnih podatkov

Z objavo Interaktivnega statističnega atlasa Slovenije Statistični urad Republike Slovenije širi nabor spletnih storitev za najširšo javnost in jo vabi k odkrivanju razlik med slovenskimi regijami in občinami s pomočjo statističnih podatkov.

Orodje omogoča izbor vsebine, izbor teritorialne ravni (statistične regije ali občine) in prikaz podatkov za različna leta. S prehodom z miško čez kartogram se prikažejo podatki za posamezno regijo ali občino, podobno tudi pri prehodu z miško čez grafikon na desni strani. Grafikon pri izboru posamezne statistične regije prikaže le občine te regije ter omogoča prikaz občin ali regij po abecedi ali njihovo razvrstitev glede na vrednosti.

Katera občina ima največji delež mladih prebivalcev?

Interaktivni statistični atlas Slovenije ponuja odgovor na to in na podobna vprašanja. Gorenja vas – Poljane je občina, v kateri je delež mladih (starih od 0 do 14 let) že vrsto let najvišji v Sloveniji. Leta 2007 je znašal 20,6 % in je bil za 11,6 odstotne točke višji od najnižjega deleža, ki velja za obmejno občino Osilnica.

Katera regija ima najvišje plače?

Kartografski prikaz letnega povprečja mesečnih bruto plač po statističnih regijah razkrije, da je bilo v letu 2007 v osrednjeslovenski statistični regiji letno povprečje mesečnih bruto plač za 13 % višje od letnega povprečja mesečnih bruto plač v Sloveniji. 30,5 indeksne točke pa znaša razlika v bruto plačah med osrednjeslovensko regijo in pomursko regijo, ki je na dnu lestvice.


Prikaz: Indeks staranja po občinah, Slovenija


Staranje prebivalstva v Sloveniji objavil uporabnik Surs si-stat na Vimeo.

Podpora strategijam regionalnega razvoja

Prikaz statističnih podatkov na kartogramih je zelo pomemben tudi za uporabnike, ki delujejo na področju regionalnega in lokalnega razvoja. Na Statističnem uradu Republike Slovenije smo v zadnjih letih že izdali več tiskanih publikacij in predstavili statistične podatke na nižjih teritorialnih ravneh. S kartografskimi načini prikaza statističnih podatkov želimo tako tudi podpreti razprave o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v Sloveniji ter pripomoči k ustreznemu oblikovanju strategij razvoja. Poleg ogleda Interaktivnega statističnega atlasa Slovenije uporabnike vabimo tudi k ogledu Tematske kartografije in publikacije Slovenske občine v številkah.

Vstop:
 

Avtor: Katja Šnuderl, Simona Klasinc