Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
6. sestanek Odbora OECD za statistiko, Ženeva, 10. - 11. junij 2009
Udeleženci 6. rednega sestanka  Odbora OECD za statistiko razpravljajo o razvoju statistik za merjenje gospodarske uspešnosti in socialnega napredka, o pripravah na 3. Svetovni forum OECD-ja (Koreja, oktober 2009), in o programu t.i. Globalnega projekta za merjenje napredka družb v obdobju 2010–2011.
Posebna objava
10.6.2009

Na sestanku Odbora OECD za statistiko sodeluje tudi slovenski statistični urad; to sodelovanje pa se je pričelo februarja 2006, ko je Slovenija dobila status opazovalke v tem odboru.
Slovensko delegacijo sestavljajo predstavnice Statističnega urada RS: generalna direktorica mag. Irena Križman, njena namestnica Genovefa Ružić in vodja sektorja za nacionalne račune mag. Karmen Hren.

Na sestanku Odbor obravnava aktualne teme v povezavi s svetovnimi krizami, med drugimi pa izpostavlja:

  • Vprašanja vloge statistike kot podporo politikam v razmerah finančne in gospodarske krize – je potreben razvoj novih statistik ali le preusmeritev obstoječih statistik?
  • Merjenje gospodarske uspešnosti in socialnega napredka. Razkorak med vrednostmi standardnih socio-ekonomskih kazalnikov (kot so gospodarska rast, inflacija, neenakost) in percepcijo teh meril v javnosti je precejšen in ni značilen le za določena območja in ne more biti pojasnjen le z s psihološkimi lastnostmi človeške narave. Za razjasnitev tega razkoraka je bila na pobudo francoskega predsednika v letu 2008 ustanovljena posebna komisija z nalogo, da pripravi analizo, ki bo odgovorila na naslednja vpršanja: kakšne so omejitve kazalnika o bruto domačem proizvodu kot pokazatelja ekonomskega in socialnega razvoja, razmislila o bolj ustreznem kazalniku, ki bo tudi za javnost primernejši in hkrati ponudila oceno izvedljivosti alternativnih orodij za merjenje ekonomskega in socialnega razvoja. Komisijo vodi Joseph E. Stiglitz s Kolumbijske univerze v ZDA.
  • Akcijski načrt, s katerim bi izpopolnili okoljske statistike, da bodo ponudile večjo kakovost podatkov in primerljivost med državami.

Udeleženci se bodo podrobneje seznanili še o Globalnem projektu za merjenje napredka družb in o pripravah na 3. Svetovni forum z naslovom »Statistika, znanje in politika« , ki bo potekal oktobra 2009 v Koreji), in razpravljali o programu za obdobje 2010–2011. Ob 3. svetovnem forumu bo Odbor OECD  za statistiko sklical tudi poseben sestanek, na katerega bodo vabljene tudi države kandidatke za članstvo v OECD, namenjen pa bo pregledu njihove pripravljenosti na področju statistike za vstop v OECD.

Na dnevnem redu rednega sestanka Odbora so še druge točke s posameznih statističnih področij, in sicer statistično spremljanje človeškega kapitala, razprava o naboru kazalnikov za merjenje blaginje otrok, pa tudi izmenjava mnenj in izkušenj o možnosti, da se pripravi bolj integriran mednarodni statistični informacijski sistem, ki bo standardiziral in olajšal izmenjavo in izkazovanje podatkov.

Avtor: Ida Repovž Grabnar