Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Konferenca evropskih statistikov, 8. - 10. 6. 2009 v Ženevi
Na 57. Konferenci evropskih statistikov udeleženci v eni od osrednjih tem (strateška vprašanja poslovnih statistik)  razpravljajo o zmanjševanju bremen poročanja podjetij; razpravo vodi slovenski Statistični urad, ki tudi predstavlja svoje izkušnje pri uporabi administrativnih virov v statistiki.
Posebna objava
10.6.2009

Konferenca evropskih statistikov (CES) pri Ekonomski komisiji za Evropo v okviru Združenih narodov (UNECE) ima v skladu s priporočili Statistične komisije ZN pomembno vlogo pri izboljševanju nacionalnih statistik in tudi njihove mednarodne primerljivosti ter pri zmanjševanju bremen, ki nastajajo pri poročanju mednarodnim organizacijam.

57. zasedanje Konference evropskih statistikov poteka od 8. do 10. junija 2009 v Ženevi. Slovensko delegacijo sestavljajo predstavnice Statističnega urada RS: generalna direktorica mag. Irena Križman, njena namestnica Genovefa Ružić in vodja sektorja za nacionalne račune mag. Karmen Hren.

Osrednji temi konference sta:

  • Ohranjanje ravnotežja med načeli strokovne neodvisnosti in odgovornosti na eni strani in pripravo ustreznih, nepristranskih statistik na znanstveni osnovi, namenjenih izvajanju politik, za kar statistični uradi tudi imajo mandat, na drugi strani. Slednje se osredotoča na vzdrževanje profesionalnega odnosa med statistiki in oblikovalci politik, na problematiko nestatističnih storitev kot so napovedi gibanj, na vodenje administrativnih registrov ipd.
  • Strateška vprašanja glede poslovnih statistik. Tu se izpostavlja predvsem dva vidika: pri produkciji te vrste statistik nacionalni statistični uradi nadalje krepijo trend zmanjševanja bremen, ki ga imajo podjetja pri poročanju uradom, in nadalje se spremlja strukturne spremembe v globalni ekonomiji z močnimi integracijskimi procesi tržnega gospodarstva.

Slovenski statistični urad (namestnica generalne direktorice Genovefa Ružić) vodi sekcijo o poslovnih statistikah z naslovom Zmanjšanje bremen za poročevalske enote. V sekciji z vabljenim referatom izkušnje in dobre prakse SURS-a predstavlja mag. Karmen Hren, vodja sektorja za nacionalne račune – na področju poslovnih statistik je izrazito poudarjena uporaba administrativnih virov z registrsko usmeritvijo slovenske državne statistike. V predstavitvi pa so prikazani tudi prednosti, pomanjkljivosti in izzivi za nadaljnje izpopolnitve tega sistema.

Udeleženci se na konferenci seznanjajo tudi z izsledki dela na podočju koordinacije mednarodnih aktivnosti na različnih področjih statistike, ki jih je pripravil Biro Konference evropskih statistikov; le-ta bo udeležence povabil k širši razpravi o vlogi in tudi podpori mednarodnih statističnih inštitucij nacionalnim statističnim uradom pri objavah statistik in komuniciranju z uporabniki prek statističnih podatkov in informacij.

V zaključnem delu Konference bodo zaradi izteka mandata članov Biroja Konference evropskih statistikov potekale volitve vodstva in članov. Generalna direktorica mag. Križmanova, prvič izvoljena kot sopredsedujoča Biroju v letu 2003 in ponovno imenovana v letu 2005, je tokrat med kandidati za člane Biroja v mandatnem obdobju 2009–2011.

Avtor: Ida Repovž Grabnar