Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Državna statistika v letu 2008 – Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za 2008
Statistični urad RS je v sodelovanju z inštitucijami, pooblaščenimi za izvajanje dejavnosti slovenske državne statistike, pripravil Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za 2008.
Posebna objava
21.5.2009

V poročilu o slovenski državni statistiki v letu 2008, katerega predlog je na zadnji redni seji obravnaval Statistični svet RS, je predstavljeno delo, ki ga je Statistični urad RS (SURS) skupaj s pooblaščenimi izvajalci državne statistike opravil v letu 2008 na podlagi Letnega programa statističnih raziskovanj za 2008 (Uradni list, št. 114/2008 in št. 35/09).

Slovensko državno statistiko v letu 2008 zaznamovala dva izredno pomembna dogodka – predsedovanje Slovenije Svetu EU za statistiko in priprave na članstvo v OECD

V prvi polovici leta 2008 je SURS uspešno predsedoval Delovni skupini Sveta EU za statistiko in s tem pomembno prispeval k oblikovanju najpomembnejšega pravnega akta za delovanje Evropskega statističnega sistema. V preteklem letu so nemoteno potekale aktivnosti SURS v procesu vključevanja Slovenije v Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj – OECD; z vstopom v to organizacijo bo Slovenija postala članica še zadnje pomembne mednarodne organizacije. Slovenska državna statistike je tudi sicer uspešno aktivno sodelovala v Evropskem statističnem sistemu in v mednarodni statistiki.

Registrska usmerjenost državne statistike

SURS je v letu 2008 posebno pozornost namenjal odpravljanju administrativnih ovir pri svojem delovanju in je v sodelovanju z drugimi ustanovami odpravljal nepotrebna zbiranja podatkov in jih nadomeščal z administrativnimi viri oziroma jih poenostavljal z drugimi načini racionalizacije zbiranja podatkov. Dejaven je bil v zvezi s pripravami na izvedbo popisa prebivalstva v letu 2011. Ta ne bo potekal na terenu kot doslej, pač pa s povezovanjem večjega števila administrativnih in drugih podatkovnih baz. Uporaba administrativnih virov postaja vse bolj stalnica tudi pri kmetijskih statistikah; v zvezi s tem so povezane tudi priprave na popis kmetijskih gospodarstev 2010, ki bo metodološko in finančno izjemno zahtevna naloga.

Prizadevanje za kakovostno in do uporabnika prijazno državno statistiko se je nadaljevalo

Aktivnosti za zmanjševanje administrativnih obremenitev pri dajalcih podatkov so bile le ena izmed številnih dejavnosti, ki jim je državna statistika sledila pri zagotavljanju statističnih podatkov v letu 2008. Številne aktivnosti državne statistike v tem letu so bile usmerjene v ohranitev zaupanja uporabnikov in dajalcev podatkov. Nadaljevale so se dejavnosti v zvezi s kakovostjo v statistiki - skrb za ustrezne, pravočasne, primerljive in natančne statistične rezultate na podlagi doslednega upoštevanja načel Kodeksa ravnanja evropske statistike. Pomembne naloge so bile opravljene tudi v zvezi z urejanjem in posodobitvijo klasifikacij ter z usklajevanjem nacionalnih klasifikacij z mednarodno sprejetimi spremembami. Glavni dosežki rednega in razvojnega dela SURS in pooblaščenih izvajalcev programa statističnih raziskovanj v letu 2008 so v omenjenem poročilu z naslovom Državna statistika v letu 2008 podrobneje predstavljeni po posameznih statističnih področjih.

Avtor: Ana Novak