Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Digitalizacija starejših publikacij Statističnega urada
Na spletnih straneh www.stat.si so našim uporabnikom zdaj na voljo tudi starejši letniki Statističnega letopisa (1953–1995) in izbrane vsebine iz popisov prebivalstva 1948-1991.
Posebna objava
6.3.2009

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) uresničuje z digitalizacijo starejših izdaj svojih publikacij zavezo o uporabniški usmerjenosti slovenske državne statistike in tako omogoča svojim uporabnikom dostop do številnih pomembnih starejših statističnih podatkov neposredno od doma. Digitalizacija starejšega statističnega gradiva omogoča širjenje informacij na enostavnejši način in poenostavlja dostopnost in s tem tudi uporabo statističnih podatkov, poleg tega pa je pomembna tudi z vidika ohranjanja naše kulturne dediščine, kajti podatkovno bogate izdaje Statističnega letopisa ter popisne knjige so nedvomno del te naše dediščine. SURS je eden redkih državnih statističnih uradov, ki na svojih spletnih straneh sploh sistematično ponujajo digitalizirano starejše knjižno gradivo.

Statistični letopis je naša osrednja, najpopolnejša in najobsežnejša redna letna serijska publikacija. Redno izhaja od leta 1964 (pred tem je izšel še v letih 1953 in 1955).

Uporabnikom so bili doslej na spletni strani na voljo letniki od 1996 do 2008, zdaj pa jim je na podoben način omogočen dostop tudi do starejših letnikov (1953–1995). Vsebina posameznega poglavja je objavljena v formatu PDF, ki omogoča iskanje po besedilih. Metodološka pojasnila so v letnikih od 1953 do 1975 objavljena na začetku knjige za celotno vsebino letopisa, zato so tudi na spletni strani prikazana posebej. V letnikih od 1976 dalje so metodološka pojasnila objavljena pri posameznem poglavju.

Spletno stran Popisi prebivalstva 1948-2002 smo oblikovali na novo. Podatki iz posameznega popisa prebivalstva so prikazani po takrat veljavni upravni oz. statistični razdelitvi (Podatki po teritorijih). Po kliku na izbrani teritorij se izpiše celoten seznam naslovov tabel. Te so objavljene v formatu PDF, ki omogoča iskanje po besedilih, ali kot Excelova datoteka. Poleg tega so uporabnikom na voljo še osnovna metodološka pojasnila in izbor najpomembnejših publikacij (Viri).

Ker je bilo objavljanje podatkov iz popisov prebivalstva 1948–1971 centralizirano za vse republike nekdanje Jugoslavije skupaj, smo praviloma iz teh popisnih knjig digitalizirali samo podatke za Slovenijo in za njene nižje teritorialne ravni.

Iz gradiva, ki se nanaša na popisa prebivalstva 1981 in 1991, smo objavili dve osnovni publikaciji s podatki po takrat veljavnih občinah. Ker se zavedamo, da želijo uporabniki podatke iz zadnjih popisov primerjati v času in prostoru, jim to omogočamo s tem, da smo za popisa 1981 in 1991 pripravili tudi osnovne tabele po naseljih (kot Excelove datoteke). V zvezi z metodološkimi pojasnili o razvoju upravne teritorialne razdelitve še posebej opozarjamo na Pojasnila o teritorialnih spremembah pri naseljih, ki zajemajo obdobje 1971–2009.

Avtor: Danilo Dolenc