Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Poročilo o izvajanju Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2003–2007
Vlada Republike Slovenije se je na svoji 7. redni seji dne 7. januarja 2009 seznanila s Poročilom o izvajanju Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2003–2007.
Posebna objava
7.1.2009

Izvajalci državne statistike v srednjeročnem obdobju 2003–2007

Statistični urad RS je v srednjeročnem obdobju 2003–2007 izvajal dejavnosti programa statističnih raziskovanj v sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci, ki so opredeljeni v Srednjeročnem programu statističnih raziskovanj 2003–2007; ti so Banka Slovenije, Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Inštitut za varovanje zdravja RS, Ministrstvo za finance, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod RS za zaposlovanje.

Vsebina in namen Poročila

Poročilo, s katerim se je seznanila Vlada Republike Slovenije, je koristna informacija za uporabnike in dajalce statističnih podatkov ter za vse institucije in posameznike, ki so posredno ali neposredno sodelovali pri izvajanju nalog slovenske državne statistike v preteklem srednjeročnem obdobju. Predlog Poročila je pred predložitvijo Vladi RS obravnaval Statistični svet RS na 28. redni seji dne 8. 12. 2008, ki je po razpravi sprejel sklep o potrebnosti posredovanja opozorila Vladi RS glede kadrovske in prostorske problematike Statističnega urada RS. Odbor za gospodarstvo in trajnostni razvoj Vlade RS pa je pri obravnavi Poročila o izvajanju Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2003-2007 23. decembra 2008 v razpravi poudaril, da je potrebno intenzivirati aktivnosti, da se prostorsko in kadrovsko problematiko čim prej razreši, čeprav formalnih sklepov Vlada RS ni sprejela. Takšno usmeritev bo upoštevalo zlasti Ministrstvo za javno upravo, in sicer glede zaposlovanja kot tudi pri iskanju ustreznih prostorskih rešitev.

Glavno vodilo pri uresničevanju srednjeročnega programa za zagotavljanje kakovostne statistične podpore politikam je bila usmerjenost k organizacijskim izzivom, krepitev sistema, ohranjanje njegove strokovne neodvisnosti in verodostojnosti ter njegove odprtosti v okolje. V srednjeročnem obdobju 2003–2007 je slovenska državna statistika uspešno podatkovno podpirala vključevanje Slovenije v Evropsko unijo in v Evropsko monetarno unijo, pridobila je status stalne opazovalke in s tem odlično izhodišče za vključitev v OECD in tudi sicer uspešno aktivno sodelovala v Evropskem statističnem sistemu in mednarodni statistiki. Vseskozi so bile številne aktivnosti usmerjene v ohranitev zaupanja uporabnikov in dajalcev podatkov. Pri tem je bil kot ena od dobrih praks vzpostavljen sistem pravil in postopkov varovanja in zaščite podatkov, še posebej ravnanja z mikropodatki za raziskovalne namene. Ključno je bilo zavedanje o promociji statistike med uporabniki statističnih podatkov in storitev, pri čemer je bila pomembna vzpostavitev dobre in predvsem učinkovite spletne strani kot osrednjega komunikacijskega kanala.

Vsebina poročila je bila pripravljena na podlagi vmesnega poročila o izvajanju srednjeročnega programa, letnih poročil o izvajanju statističnih programov ter ostalih strateških dokumentov, ki so zaznamovali delo državne statistike v obdobju 2003–2007.

Prvi del Poročila pojasnjuje delovanje državne statistike. Poleg dejavnikov, ki so v precejšnji meri vplivali na izvajanje srednjeročnega programa in na razvoj slovenske državne statistike je predstavljena tudi vloga, ki so jo v statističnem sistemu imeli pooblaščeni izvajalci. Podrobneje so opisani pogoji za delovanje državne statistike, še posebej statističnega urada, ki so v preteklem srednjeročnem obdobju pomembno vplivali na razvoj statistične infrastrukture in dosežke na posameznih statističnih raziskovanjih. Rezultati tega dela so podrobneje predstavljeni v drugem delu poročila.

Avtor: Nina Stražišar