Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
20. seja Statističnega sveta RS
Statistični svet RS je na svoji 20. seji obravnaval Poročilo Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2005 in predlagal generalni direktorici Statističnega urada RS mag. Ireni Križman v sprejem.
Posebna objava
25.5.2006

20. seja Statističnega sveta RS je potekala v prostorih Agencije RS za javnopravne evidence in storitve. Uvodoma je člane Sveta pozdravila direktorica agencije Darinka Pozvek in izpostavila dobro sodelovanje med institucijami v sistemu državne statistike, ki izvajajo statistična raziskovanja. Svet je največ pozornosti namenil obravnavi Poročila o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2005. V poročilu slovenske državne statistike je predstavljena uresničitev glavnih ciljev, ki si jih je Statistični urad RS zastavil skupaj s pooblaščenimi izvajalci v letu 2005 v okviru letnega programa statističnih raziskovanj.
Cilji državne statike so bili usmerjeni v uresničitev statističnih raziskovanj, ob tem pa predvsem v razbremenjevanje enot poročanja in hkrati k prizadevanjem za povečevanje pravočasnosti in kakovosti statističnih podatkov. Delo državne statistike je v letu 2005 med drugim zaznamovala priprava na vstop v evro območje, pomeni pa tudi leto začetka priprav na predsedovanje Delovni skupini Sveta EU za statistiko v letu 2008.
Člani Sveta so se še seznanili z varstvom podatkov in posredovanjem mikropodatkov na Statističnem uradu in Poročilom o delu odbora za varstvo podatkov na Statističnem uradu v letu 2005.
Svet je sprejel tudi Program dela za obdobje 2006-2009.

Rudolf Moge
Predsednik Statističnega sveta RS

Metodološko opozorilo
Avtor: Tjaša Zrnec