Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Prednostne naloge državne statistike v letu 2009
Statistični urad RS in pooblaščeni izvajalci državne statistike smo pripravili načrt dela v letu 2009 in v njem predstavili načrtovane prednostne naloge.
Posebna objava
24.11.2008

Statistični urad RS je skupaj s pooblaščenimi izvajalci programa statističnih raziskovanj pripravil načrt prednostnih nalog državne statistike v letu 2009. O vsebini tega dokumenta je razpravljal Statistični svet RS, in sicer na svoji 27. redni seji dne 29. oktobra 2008, in SURS-u predlagal, naj pri dopolnitvi omenjenega dokumenta in tudi pri pripravi Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2009 upošteva tudi pripombe članov Statističnega sveta RS, podane na omenjeni seji.

Pri načrtovanju prednostnih nalog državne statistike v letu 2009 so bili upoštevani predvsem strateški cilji in aktivnosti, navedeni v Srednjeročnem programu statističnih raziskovanj 2008-2012: razvoj državne statistike kot sistema, zmanjševanje administrativnih ovir, celostno obvladovanje kakovosti, varstvo podatkov, sodelovanje s poročevalskimi enotami in zmanjševanje njihovih bremen, izkazovanje statističnih podatkov in informacij in komuniciranje z različnimi skupinami uporabnikov, razvoj informacijske tehnologije ter upravljanje človeških in finančnih virov. Poleg tega so bili pri načrtovanju nalog upoštevani tudi predlogi Statističnega delovnega programa Komisije za leto 2009.

Dokument je vsebinsko razdeljen na dva dela: v prvem delu, ta obsega pet poglavij, so predstavljene glavne aktivnosti, načrtovane v okviru posameznih statističnih področij; v drugem delu oziroma v šestem poglavju pa so predstavljene aktivnosti, povezane s statistično infrastrukturo; te pomembno vplivajo na razvoj in delovanje celotnega sistema državne statistike (podrobneje so predstavljene v prilogi k temu dokumentu, v obliki akcijskih načrtov).

Avtor: Nina Stražišar, Tina Ostrež