Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Memorandum o sodelovanju statističnih uradov Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije
Statistični uradi Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije so se odločili okrepiti medsebojno sodelovanje in 13. novembra 2008 na sestanku Odbora za statistični program podpisali Memorandum o sodelovanju na področju statistike.
Posebna objava
14.11.2008

Statistični uradi Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije so že do sedaj dobro sodelovali v okviru Evropskega statističnega sistema (ESS). Da pa bo sodelovanje med temi petimi nacionalnimi statističnimi uradi še učinkovitejše, so se odločili natančneje opisati področja, pogoje in postopke sodelovanja v obliki posebnega Memoranduma. Sodelovanje bo spodbudilo predvsem metodološki razvoj in izvajanje skupnih statističnih aktivnosti.

Čeprav memorandum govori o sodelovanju na vseh področjih statistike, bo osrednja pozornost zaenkrat namenjena metodološkim vprašanjem. Podpisniki namreč soglašajo, da se bodo o izboru področij medsebojno dogovarjali in nato v okviru svojih zmožnosti izvajali razne oblike aktivnosti, n. pr. z izmenjavo dobrih praks in izkušenj, organizacijo seminarjev in delavnic, s pripravo skupnih publikacij, z vzpostavitvijo skupnih kontaktnih točk in izmenjavo podatkov s posameznih področij. Pri sodelovanju bodo statistični uradi petih držav upoštevali tudi načela Kodeksa ravnanja evropske statistike, skupne aktivnosti pa bodo usklajene tudi z nacionalnimi statističnimi programi držav podpisnic sporazuma in navedene v njihovih letnih delovnih načrtih.

Sodelovanje petih statističnih uradov izmenoma po eno leto vodi predstojnik enega od navedenih statističnih uradov, in sicer za obdobje enega leta. Predstojniki se bodo srečevali na rednih letnih sestankih in ocenjevali izvedene aktivnosti ter sprejemali skupni letni delovni načrt, ki bo vključeval tudi oceno tekočih projektov in predloge za nove vsebine.

Memorandum so podpisali predstojniki statističnih uradov Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije. V imenu slovenskega statističnega urada ga je podpisala generalna direktorica mag. Irena Križman, in sicer na sestanku Odbora za statistični program, osrednje inštitucije v okviru ESS, ki ji predseduje Eurostat, 13. novembra 2008 v Luxembourgu.

Avtor: Ida Repovž Grabnar