Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Selitveno gibanje, Slovenija, 2007
V letu 2007 se je število prebivalcev Slovenije samo na račun selitev povečalo za 14.250.
Prva objava
1.9.2008


Selitveni prirast v letu 2007 za 127,4 % večji kot prejšnje leto
V letu 2007 se je število prebivalcev Slovenije samo na račun selitev povečalo za 14.250 oseb, to pomeni, da se je v Slovenijo priselilo 14.250 prebivalcev več, kot se jih je iz nje odselilo. Selitveni prirast v letu 2007 se je v primerjavi z letom 2006, takrat je znašal 6.267 oseb, povečal za 127,4 %.

Slovenija glede na odstotno povečanje neto selitev v letu 2007 v vrhu EU 27
Slovenija se je v letu 2007 po prvih začasnih podatkih1, ki jih je objavil Eurostat, uvrstila v sam vrh držav EU 27 z največjim odstotnim povečanjem neto selitev v opazovanem letu.
Po podatkih Eurostata so bile v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 države z največjim odstotnim povečanjem neto selitev Češka republika (s 141,8-odstotnim povečanjem), Danska (s 131,7-odstotnim povečanjem) in Slovenija. Več kot 100-odstotno povečanje selitvenega prirasta v primerjavi z letom 2006 sta imeli še Italija in Nemčija. Iz petih držav članic EU pa se je v letu 2007 po začasnih podatkih več oseb odselilo, kot se jih je vanje priselilo, in sicer iz Poljske, Latvije, Bolgarije in Litve (to so države iz skupine tistih, ki so se EU pridružile ob zadnjih dveh širitvah) in iz Nizozemske.

Po letu 2004 visoko letno povečevanje števila k nam priseljenih tujcev
V letu 2007 se je v Slovenijo priselilo 29.193 prebivalcev, od tega 27.504 tujcev in 1.689 državljanov Slovenije.
Število prebivalcev, ki so se v Slovenijo priselili v letu 2007, se je v primerjavi s predhodnim letom povečalo za 45,8 %.
Število k nam priseljenih tujcev se od leta 2000 letno stalno povečuje, še posebej pa po letu 2004; po tem letu se je namreč njihovo število letno praviloma povečevalo za okoli 50 %. Če primerjamo število priselitev tujcev v letu 2007 po mesecih, opazimo, da se je največ tujcev priselilo k nam od marca do konca oktobra (74,7 %), med temi meseci pa največ v aprilu (2.855 oseb).

Med tujci, priseljenimi v Slovenijo, je bilo 85,4 % državljanov držav, nastalih na območju nekdanje Jugoslavije
Priseljevanje državljanov Bosne in Hercegovine ter Srbije v Slovenijo se od leta 2000 letno stalno povečuje. Tudi v letu 2007 je bilo med 27.504 v Slovenijo priseljenimi tujimi državljani največ državljanov Bosne in Hercegovine (12.479), državljanov Srbije (6.368) ter državljanov Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije (3.163). Med tujci, ki so se v letu 2007 priselili v Slovenijo, so državljani Bosne in Hercegovine predstavljali 45,4 % vseh v Slovenijo priseljenih tujcev.
Med tujci, ki so se k nam priselili v letu 2007, je bilo tudi 2.646 državljanov držav članic EU 27 (to je za 905 oseb več kot v letu 2006). V tej skupini k nam priseljenih tujcev je bilo v tem letu največ državljanov Bolgarije (790); ti so tako v tem letu po številčnosti prehiteli v Slovenijo priseljene državljane Slovaške (451), kajti od leta 2005 so bili ti najštevilčnejši k nam priseljeni državljani drugih držav članic EU. Tako je bil med k nam v letu 2007 priseljenimi tujimi državljani držav članic EU skoraj vsak tretji državljan Bolgarije, skoraj vsak peti pa državljan Slovaške.

Med v državo priseljenimi tujci več kot štiri petine moških
Med tujimi državljani, ki so se od leta 1995 dalje priseljevali v Slovenijo, so občutno prevladovali moški. V letu 2007 je bilo med v Slovenijo priseljenimi tujci 82,7 % moških in 17,3 % žensk.

Priseljevanje tujcev v Slovenijo predvsem zaradi zaposlitve ali dela se nadaljuje
Več kot tri četrtine v letu 2007 k nam priseljenih tujcev so se priselile zaradi dela in zaposlitve ter sezonskega dela (skupaj 77,6 %). Zaradi združitve z družino se je v letu 2007 v našo državo priselilo 4.794 tujcev.
Zaradi študija se je v letu 2007 v Slovenijo priselilo 706 tujcev (68,6 % teh oseb je prišlo iz držav, nastalih na območju nekdanje Jugoslavije). V primerjavi z letoma 2005 in 2006 se je število tujcev, k nam priseljenih zaradi študija, v letu 2007 povečalo za 46,8 %.

Število prebivalcev, ki so se iz države odselili, se je v primerjavi s predhodnim letom povečalo za slabih 9 odstotkov
V tujino se je v letu 2007 odselilo 14.943 prebivalcev Slovenije, od tega 11.765 tujcev in 3.178 slovenskih državljanov.
Število vseh prebivalcev, ki so se iz države odselili, se je v primerjavi s predhodnim letom povečalo za 8,7 % (državljanov Slovenije med temi je bilo za 17,6 % več kot leto prej).

Osmo leto zapored se je iz Slovenije odselilo več njenih državljanov, kot se jih je vanjo priselilo
Negativen selitveni prirast (oz. selitveni upad) slovenskih državljanov je bil v letu 2007 največji v zadnjih osmih letih; iz države se je namreč odselilo 1.489 državljanov Slovenije več, kot se jih je vanjo priselilo. Pozitiven selitveni prirast smo v Sloveniji že osmo leto zapored zabeležili le pri tujcih: znašal je 15.739 oseb.
Od leta 2000 je med slovenskimi državljani, ki se priselijo v Slovenijo oz. vrnejo iz tujine, največ takih, ki so dotlej živeli v Nemčiji. Tako je bilo tudi v letu 2007, in sicer se jih je iz Nemčije vrnilo 374, to je 22,1 % vseh v Slovenijo priseljenih slovenskih državljanov v opazovanem letu.
Prav tako pa so bili tudi med slovenskimi državljani, ki so se v letu 2007 odselili iz Slovenije, najštevilnejši tisti, ki so se odselili v Nemčijo (22,3 %), tem so po številčnosti sledili tisti, ki so se odselili v Avstrijo (v to državo se je v letu 2007 odselilo 15,4 % vseh v tem letu iz Slovenije odseljenih slovenskih državljanov).

38.581 notranjih selitev
Državljani Republike Slovenije so v letu 2007 na območju države prijavili 38.581 spremembo naselja stalnega prebivališča. Tudi tokrat so bile najštevilnejše selitve v drugo občino (takih selitev je bilo 70,5 %), preostalo pa so bile selitve v drugo naselje znotraj iste občine (takih selitev pa je bilo 29,5 %).

1)http://epp.eurostat.ec.europa.eu/extraction/evalight/EVAlight.jsp?A=1&language=en&root=/theme3/demo/demo_gind, dne 29.8.2008


Selitveno gibanje, Slovenija, 2007
19952000200520062007
Priseljeni5.8796.18515.04120.01629.193
  državljani RS2.1919351.7471.7651.689
  tujci3.6885.25013.29418.25127.504
Odseljeni3.3723.5708.60513.74914.943
  državljani RS7761.5592.0772.7033.178
  tujci2.5962.0116.52811.04611.765
Selitveni prirast2.5072.6156.4366.26714.250
  državljani RS1.415-624-330-938-1.489
  tujci1.0923.2396.7667.20515.739
Skupni prirast2.5192.2075.7687.01915.489
Na 1000 prebivalcev
  priseljeni3,03,17,510,014,5
  odseljeni1,71,84,36,87,4
  selitveni prirast1,31,33,23,17,1
  skupni prirast1,31,12,93,57,7
Notranje selitve25.73629.78132.20438.50138.581
Viri: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, Ministrstvo za notranje zadeve - Direktorat za upravne notranje zadeve.
Avtor: Janja Povhe