Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Revizija Standardne klasifikacije dejavnosti – SKD 2008
S prispevkom o razlikah med novo in staro različico Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD) smo osvežili spletno stran Revizija standardne klasifikacije dejavnosti SKD 2008 / Nace Rev 2.
Posebna objava
1.7.2008

V prispevku Razlike SKD 2008 – SKD 2002 navajamo povzetek bistvenih razlik med sedaj veljavno Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD 2008) in prej veljavno SKD 2002 ter v tabelarični obliki grobe povezave med posameznimi področji dejavnosti. 
Statistični urad Republike Slovenije bo pričel z objavo rezultatov večine statističnih raziskovanj po SKD 2008 v letu 2009, najprej pri različnih kratkoročnih kazalnikih, kot na primer plače, delovno aktivno prebivalstvo, indeks industrijske proizvodnje, prihodek od prodaje, indeksi cen pri proizvajalcih, indeks stroškov dela idr., v letu 2010 pa bodo po SKD 2008 prvič objavljeni podatki o bruto domačem proizvodu in drugih izračunih nacionalnih računov, poslovnih tendencah, strukturni statistiki podjetij. Podrobnejši pregled po najpomembnejših področjih si lahko pogledate TUKAJ.
Na spletni strani http://www.stat.si/skd_nace_2008.asp je objavljena tudi uredba o SKD 2008 s pojasnili, različne povezovalne in prevajalne tabele ter razni drugi dokumenti, povezani z revizijo klasifikacije.
Avtor: Alenka Škafar