Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
5. sestanek Odbora OECD za statistiko
Na sestanku  Odbora OECD za statistiko, ki poteka 9. in 10. 6. 2008 v Parizu, generalna direktorica slovenskega statističnega urada mag. Irena Križman predstavlja izkušnje iz dosedanjega sodelovanja z OECD in priprave slovenske statistike na prihodnje izzive.
Posebna objava
9.6.2008

Vsebina 5. sestanka

Na 5. sestanku Odbora OECD za statistiko, ki poteka 9. in 10. junija 2008 v Parizu, sodeluje tudi slovenski statistični urad (to je od februarja 2006, ko je zaprosila za status stalne opazovalke v tem odboru).

Na sestanku Odbor obravnava akcijski načrt za področje statistike ob širitvi članstva OECD in načine izboljšanja sodelovanja tudi z nečlanicami. Udeleženci pa bodo razpravljali tudi o uvajanju prenovljenega sistema nacionalnih računov - pri tem ima ta Odbor povezovalno vlogo med nacionalnimi statistikami držav članic EU in držav, ki niso članice EU, in statistikami članic OECD ter držav s statusom opazovalk.


Na dnevnem redu je tudi razprava o metodah merjenja zaupanja v uradne statistike in o strategijah za povečanje kredibilnosti nacionalnih statistik. Udeleženci sestanka se bodo seznanili tudi s prvimi rezultati projekta, katerega cilj je ponuditi podatke po zahtevnosti zelo različnim uporabnikom, in sicer za tri različne storitve: v enotni podatkovni bazi, ključne podatke v vnaprej definiranih tabelah in posebne storitve, v katerih bodo na voljo sporočila s komentarji, prikazani s pomočjo orodij za grafično vizualizacijo podatkov.

Drugi dan sestanka bo prvenstveno namenjen dvema temama: razpravi o strategiji na področju statistike v letih 2009 – 2010, s posebnim poudarkom na vidikih merjenja razvoja družb, in vlogi statistike v strategiji za inovacije.

Slovenijo bosta na sestanku zastopali:

Sodelovanje slovenskega statističnega urada z OECD: izkušnje in prihodnji izzivi

V uvodni temi sestanka o širitvi OECD generalna direktorica Statističnega urada RS mag. Irena Križman predstavlja izkušnje, pridobljene z dejavnim delovanjem slovenskega statističnega urada v preteklih dveh letih, in sicer:

  • v Odboru OECD za statistiko,
  • pri pripravi podatkov in metapodatkov, objavljenih v podatkovnih bazah OECD,
  • v meddržavnih projektih, katerih cilj je prenos znanja in tehnične pomoči, zlasti v države zahodnega Balkana, na različna področja statistike (npr. cene, zdravstvo, poslovne statistike, kazalniki globalizacije itd.),
  • v delavnicah za kratkoročne ekonomske statistike, zunanjetrgovinske in poslovne statistike, nacionalne statistike in kazalnike informacijske družbe.

Generalna direktorica mag. Križmanova ocenjuje, da pristopni program k OECD za slovenski statistični urad ne bo vseboval večjih dodatnih zahtev zaradi pravnega in institucionalnega sistema slovenske državne statistike, ki pa je bil s strani Evropskega statističnega sistema ocenjen kot dobra praksa.

Poseben izziv za slovensko statistiko v prihodnosti pa so nekatera metodološka področja – med njimi npr. napoved vrednosti v pojavih. Za bolj kakovostno nacionalno statistiko pa bo potrebno še okrepiti usklajeno sodelovanje med slovenskimi inštitucijami s področja statistike, kar pa bo v korist predvsem uporabnikom uradnih statističnih podatkov.

Ob zaključku rednega sestanka Odbora OECD za statistiko bo srečanje generalnih direktorjev statističnih uradov držav kandidatk za vstop v ta Odbor, te so Čile, Estonija, Izrael, Rusija in Slovenija, zaradi uskladitve stališč o nekaterih odprtih vprašanjih glede pristopa v OECD.

Avtor: Ida Repovž Grabnar