Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Državna statistika v letu 2007
Publikacija Državna statistika v letu 2007 opisuje delo, ki so ga izvajalci državne statistike opravili na podlagi Letnega programa statističnih raziskovanj 2007.
Posebna objava
15.5.2008

Publikacija Državna statistika v letu 2007 opisuje opravljeno delo in napredek, dosežen pri uresničevanju glavnih ciljev, ki si jih je Statistični urad RS (SURS) skupaj s pooblaščenimi izvajalci državne statistike zastavil v Letnem programu statističnih raziskovanj za 2007 (Uradni list RS, št. 130/2006). V njej so predstavljeni: večje spremembe, ki so bile uvedene pri rednih nalogah, napredek, dosežen na področju razvojnih nalog, in razvoj statistične infrastrukture za potrebe slovenskega statističnega sistema; poleg tega so dodani tudi nekateri zanimivejši statistični podatki s posameznih področij.

V letu 2007 je Slovenija prevzela evropsko valuto evro, na ta korak pa se je morala ustrezno pripraviti tudi statistika. Prilagoditve so bile potrebne pri vodenju statističnih raziskovanj, objavljanju podatkov, preračunavanju časovnih vrst, posebna skrb pa je bila namenjena tudi obveščanju uporabnikov podatkov. Poleg prevzema evra je bilo leto 2007 evropsko obarvano tudi zaradi priprav na predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije v prvi polovici leta 2008, pri čemer SURS predseduje Delovni skupini Sveta EU za statistiko.

V letu 2007 se je Slovenija pogajala o članstvu v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). SURS že dalj časa uspešno sodeluje s to organizacijo, v njenem Odboru za statistiko pa ima Slovenija status redne opazovalke že od leta 2006. Statistični podatki za Slovenijo so tudi že bili objavljeni v publikaciji OECD Factbook 2007.

Skupaj s Statističnim društvom Slovenije in Uradom za makroekonomske analize in razvoj je SURS organiziral 17. mednarodno statistično posvetovanje Statistični dnevi 2007 z naslovom Zmanjševanje administrativnih bremen. Zmanjševanje administrativnih ovir in bremen poročanja je eden izmed pomembnih ciljev slovenske državne statistike. V okviru teh prizadevanj je dobro medinstitucionalno sodelovanje pripeljalo do velikega števila podpisanih dogovorov o sodelovanju, poleg tega pa je bila ustanovljena tudi interna delovna skupina za odpravo administrativnih ovir. V začetku leta 2008 je začel delovati tudi metodološki svet. Ta združuje priznane strokovnjake s področja statistike in sodelavce Statističnega urada RS, ki preverjajo metodologije za uvedbo novih statističnih raziskovanj in preučujejo predloge za ukinitev statističnih raziskovanj in možnosti prevzemanja podatkov iz drugih administrativnih virov.

Poleg omenjenih dejavnosti je v letu 2007 potekala tudi priprava novega Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2008-2012, nadaljevalo pa se je tudi prizadevanje za kakovostno in uporabniku prijazno državno statistiko, ki z uvedbo Kodeksa ravnanja evropske statistike pridobiva tudi mednarodno primerljivo razsežnost. Pomembne naloge v letu 2007 so bile tudi na področju urejanja in osveževanja klasifikacij ter usklajevanje nacionalnih klasifikacij z mednarodno sprejetimi spremembami.

Avtor: Tina Ostrež