Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Šesti sestanek Delovne skupine Sveta EU za statistiko
Na šestem sestanku Delovne skupine za statistiko med predsedovanjem Slovenije Svetu EU so udeleženci razpravljali o predlogu uredbe o statistiki zunanje trgovine z državami nečlanicami ter o predlogu uredbe o statistiki fitofarmacevtskih sredstev.
Posebna objava
28.4.2008

Na sestanku delovne skupine Sveta EU za statistiko sta bila obravnavana dva predloga pravnih aktov: predlog uredbe o statistiki zunanje trgovine z državami nečlanicami (Extrastat) in predlog uredbe o statistiki fitofarmacevtskih sredstev. Sestanek je bil 24. aprila 2008 v Bruslju, vodila ga je ga. Karmen Hren.

Statistika zunanje trgovine z državami nečlanicami (Extrastat)
Delovna skupina je na sestanku dosegla dogovor o vseh členih, razen tretjega in sedmega člena. Pri petem členu je bilo doseženo soglasje o črtanju podatka o zaporedni številki kvote iz nabora podatkov, ki bi jih države članice morale pridobivati iz carinskih deklaracij. V tretjem členu je Komisija predlagala spremembo definicije statističnega praga tako, da bo skladna s Carinskim zakonikom. Države članice za ovrednotenje predloga potrebujejo nekaj časa in bodo o njegovi sprejemljivosti obvestile predsedstvo. Sedmi člen o izmenjavi podatkov med carinskimi uradi in statističnimi uradi ostaja odprt in še vedno precej problematičen. Države članice izražajo resne pomisleke o možnostih zagotavljanja vseh do sedaj razpoložljivih statističnih podatkov o zunanji trgovini, saj po uveljavitvi Moderniziranega carinskega zakonika veliko podatkov ne bo več dostopnih na carinskih deklaracijah. Pojasnila Komisije nacionalnih delegatov niso zadovoljila, zato je bilo sklenjeno, da Komisija preveri, ali bi bilo možno z zakonodajo EU (npr. izvedbena uredba za Modernizirani carinski zakonik) zagotoviti pravno osnovo za zagotavljanje carinskih podatkov za potrebe statistike zunanje trgovine.

Statistika fitofarmacevtskih sredstev
Na tokratnem sestanku je delovna skupina predlog uredbe obravnavala že šestič. Razprava je potekala na osnovi kompromisnega predloga, pripravljenega po razpravi na prejšnjem sestanku v marcu. Največja vsebinska sprememba so bila nova merila za zajetje pri statistiki porabe fitofarmacevtskih sredstev. Države članice so v veliki večini podprle predstavljen predlog, kar pomeni, da je delovna skupina dosegla soglasje. Predsedstvo bo pripravilo končno kompromisno besedilo, ki ga bo po pregledu držav članic poslalo Odboru stalnih predstavnikov (Coreperju) v potrditev. To besedilo bo obenem tudi izhodišče za nadaljnja pogajanja z Evropskim parlamentom.

Avtor: Karmen Hren