Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
39. zasedanje Statistične komisije Združenih narodov
Udeleženci 39. zasedanja Statistične komisije ZN obravnavajo metodološka vprašanja za več področij statistike, razpravljajo o prednostih integriranih ekonomskih statistik, programu mednarodne primerjave, pa tudi o možnostih za izboljšanje Poročila o človekovem razvoju.
Posebna objava
26.2.2008

39. zasedanje Statistične komisije Združenih narodov poteka od 26. do 29. februarja 2008 v New Yorku. Slovenija kot predsedujoča Svetu EU bo pred zasedanjem uskladila mnenja držav članic EU do vsebin z dnevnega reda.

Slovenski Statistični urad zastopata generalna direktorica mag. Irena Križman in njena namestnica Genovefa Ružić.

Glavne teme 39. zasedanja
Na 39. zasedanju Statistične komisije Ekonomskega in socialnega sveta Združenih narodov bodo najvidnejši predstavniki nacionalnih statističnih uradov in mednarodnih statističnih inštitucij obravnavali program statistike zaposlovanja in problematiko pri statističnem spremljanju izobraževanja, razpravljali o reviziji priporočil za statistiki proizvodnje in mednarodne blagovne menjave ter sprejeli prvi del priporočil revidirane metodologije Sistema nacionalnih računov, t. i. SNA 1993.

Program mednarodne primerjave
Merjenje in relativna primerjava socialne in ekonomske blaginje med državami na osnovi primerjav BDP-ja s pomočjo pretvorb s faktorji paritet kupne moči je tema, o kateri se je prvič razpravljalo konec 60tih let preteklega stoletja, 1970. leta pa je bil projekt, ki je zajel 10 držav, tudi prvič izveden. V naslednjih štirih krogih, izvedenih vsakih pet let se je število tako, da je leta 1993 bilo v projekt vključenih že 118 držav. Na pobudo Svetovne banke in v sodelovanju s številnimi mednarodnimi statističnimi organizacijami in nacionalnimi uradi je v letih 2000-2001 projekt dobil nov strateški zagon, v okviru Statistične komisije ZN pa je bila leta 2003 ustanovljena organizacijska mreža z Izvršilnim odborom, koordinatorji po regijah in s Svetom, ki ga je kasneje nadomestil Forum.

Projekt program mednarodne primerjave za leto 2005 pokriva pet regij sveta in 102 državi. Rezultat tega projekta bodo skupaj z rezultati programa OECD in Eurostata na področju paritet kupne moči in BDP-ja za 45 držav prispevali k možnosti mednarodne primerjave 150 držav.

Statistika človekovega razvoja
Poročilo o človekovem razvoju UNDP-ja izhaja od leta 1990 in vsako leto izbere drugo tematiko, pomembno za človekov razvoj. Publikacija vsebuje tudi statistično prilogo z kazalniki človekovega razvoja, med katerimi je javnost bolj poznan indeks človekovega razvoja. Od leta 1992 je več kot 140 držav izdalo okrog 600 podobnih poročil. Na zasedanju se bodo udeleženci seznanili s problematiko pridobivanja mednarodno primerljivih podatkov, s predlogom postopkov za povečanje kakovosti podatkov in razpravljali o aktivnostih za izboljšanje na tem področju.

Seminar o uporabi administrativnih virov
Kot spremljevalni dogodek 39. zasedanja Statistične komisije je organiziran tudi seminar o uporabi administrativnih podatkov v statistiki. Ob tej priložnosti bo generalna direktorica Statističnega urada RS predstavila slovenske izkušnje prehoda na registrsko statistiko.

Avtor: Ida Repovž Grabnar