Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Anketa o zadovoljstvu uporabnikov SURS-a 2007
Konec leta 2007 smo med različnimi skupinami uporabnikov izvedli spletno anketo o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij SURS-a, s katero smo želeli spoznati trenutne navade in potrebe naših uporabnikov. V poročilu predstavljamo analizo rezultatov.
Posebna objava
1.2.2008

Anketa je potekala med 14. novembrom in 5. decembrom 2007. K sodelovanju v omenjeni spletni anketi smo povabili uporabnike, ki so naročeni na novice na spletni strani, uporabnike, registrirane v podatkovnem portalu SI-STAT, uporabnike, ki so v letu 2007 podali zahtevek v informacijsko središče, ter uporabnike, ki so naročniki na SURS-ove tiskane publikacije. Na naše vabilo se je odzvalo 1907 uporabnikov.

Vprašalnik je bil sestavljen iz osmih vsebinskih sklopov; ti so skupaj obsegali 18 vprašanj, nanašali pa so se na navade uporabnikov, uporabo spletne strani www.stat.si, na odnos do statistike na splošno, na ocenjevanje SURS-a kot celote, na ocenjevanje storitev SURS-a, na ocenjevanje proizvodov SURS-a ter na stopnjo zadovoljstva anketiranih, na njihova pričakovanja in predloge za dodatne izboljšave statističnih proizvodov in storitev. Dodaten, deveti sklop vprašanj so sestavljala štiri vprašanja, ki so se nanašala na demografske lastnosti anketiranih oseb.

Največ anketirancev uporablja statistične podatke in informacije občasno, in sicer je takih 44 %, skoraj petina (19 %) pa je takih, ki jih uporabljajo tedensko. Več kot polovica anketirancev uporablja podatke s področja prebivalstva (58 %), cen (54 %) ter trga dela in plač (54 %). Med anketiranci so najštevilnejši tisti, ki podatke SURS-a uporabljajo za delo pri šolskem ali študijskem projektu (43 %), za boljše razumevanje ekonomskih, socialnih in okoljskih razmer v Sloveniji (41 %) in za izpopolnjevanje svojega znanja (40 %).

Za izboljšanje kakovosti proizvodov in storitev SURS-a v prihodnosti so anketiranci predlagali predvsem izboljšanje spletne strani (posebej iskalnika oz. izboljšanje preglednosti strani za nove uporabnike), uvedbo strani, ki bi bila namenjena učencem in dijakom, doseganje večje objektivnosti raziskav ter seznanjanje z uporabnostjo statistike za širšo populacijo na interaktiven način.

Rezultati ankete kažejo, da uporabniki SURS-u na splošno zaupajo in so zadovoljni s kakovostjo statističnih podatkov in informacij.

Rezultati ankete in vprašalnik so objavljeni na spletni strani; tam so predstavljene tudi druge dosedanje aktivnosti našega urada v zvezi s spremljanem zadovoljstva uporabnikov statističnih podatkov.

Avtor: Tina Ostrež, Polona Moškon