Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Drugi sestanek Delovne skupine Sveta EU za statistiko
Na drugem sestanku Delovne skupine Sveta EU za statistiko med predsedovanjem Slovenije Svetu EU so udeleženci razpravljali o Statistiki Skupnosti o javnem zdravju ter o zdravju in varnosti pri delu ter o statistiki fitofarmacevtskih sredstev.
Posebna objava
31.1.2008

Drugi sestanek Delovne skupine Sveta EU za statistiko med predsedovanjem Slovenije Svetu EU, ta je bil dne 29. januarja 2008 v Bruslju, je vodila ga. Genovefa Ružić. Na dnevnem redu sta bili obravnavi predloga dveh uredb: o statistiki Skupnosti o javnem zdravju in zdravju in varnosti pri delu ter o statistiki fitofarmacevtskih sredstev.

Uredba o statistiki Skupnosti o javnem zdravju ter o zdravju in varnosti pri delu

Svet EU in Evropski parlament v prvem branju nista uspela doseči soglasja o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o javnem zdravju ter zdravju in varnosti pri delu. Osnova za peto razpravo o tej temi na sestanku delovne skupine je bilo kompromisno besedilo, ki sta ga pripravili portugalsko in slovensko predsedstvi v tesnem sodelovanju s Komisijo. Med razpravo je večina držav članic kompromisni predlog z nekaj manjšimi spremembami besedila podprla in tako slovensko predsedstvo pooblastila za nadaljnja pogajanja z Evropskim parlamentom.

Uredba o statistiki fitofarmacevtskih sredstev

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta glede statistike fitofarmacevtskih sredstev je delovna skupina obravnavala četrtič. Cilj zadnjega posvetovanja je bila podrobna razprava o posameznih členih delovnega dokumenta, ki ga je pripravilo slovensko predsedstvo, in poskus ugotoviti, kaj je sprejemljivo za posamezne države članice. Med sestankom so delegacije izrazile zaskrbljenost in predlagale številne izboljšave besedila, v glavnem glede področja uporabe in ciljev uredbe, definicij, obveznosti poročanja, zaupnosti, zajetja in finančnega prispevka Skupnosti. Predsedstvo bo na osnovi razprave na delovni skupini pripravilo kompromisni predlog in ga poslalo državam članicam.

Napredek pri ostalih dosjejih

Predsedstvo države članice obvestilo o novostih glede naslednjih statističnih dosjejev: popisi prebivalstva in stanovanj, statistika ribogojstva, statistika energetike, MEETS, statistika mesa in živinoreje, sprememba skupne klasifikacije teritorialnih enot za statistiko (NUTS) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije ter skupni okvir za poslovne registre za statistične namene. 

Naslednji sestanek

Naslednji sestanek delovne skupine bo 21. februarja 2008, na dnevnem redu pa bosta dve glavni točki: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki ter Uredba Sveta o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) kar zadeva seznam ciljnih sekundarnih spremenljivk o materialnem pomanjkanju za leto 2009.

Avtor: Andreja Hočevar