Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Prvi sestanek Delovne skupine Sveta EU za statistiko pod slovenskim predsedstvom
Delovna skupina Sveta EU za statistiko je prvič obravnavala predlog uredbe o statistiki zunanje trgovine z državami nečlanicami, ki jo je Komisija sprejela oktobra 2007.
Posebna objava
16.1.2008

Slovensko predsedstvo je na prvem sestanku Delovne skupina Sveta EU za statistiko dne 15. januarja 2008 v Bruslju predstavilo svoj program in prednostne naloge. Sestanek je vodila mag. Karmen Hren. Predsedstvo se je zahvalilo portugalskim in nemškim kolegom za dobro sodelovanje v skupnem osemnajstmesečnem programu.

Sestanek je imel samo eno glavno točko dnevnega reda: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti glede zunanje trgovine z državami nečlanicami (Extrastat). Med razpravo so države članice v glavnem podprle predlog, katerega cilj je prilagoditev statističnega sistema merjenja blagovne menjave spremembam, ki jih bo uvedel posodobljen Carinski zakonik Skupnosti. Izrazile pa so tudi določene pomisleke glede posameznih določil predloga uredbe. Komisija je izrazila pripravljenost za sporazumne rešitve glede nekaterih odprtih vprašanj. Predsedstvo bo pripravilo kompromisni predlog in ga poslalo državam članicam. Druga razprava o dosjeju Extrastat ni predvidena pred koncem marca 2008.

Pod točko razno je Slovensko predsedstvo države članice obvestilo o izvajanju reforme komitologije s strani Sveta in o posledicah te reforme za delo Delovne skupine za statistiko. Predsedstvo je poročalo tudi o novostih glede naslednjih statističnih dosjejev: CPA, MEETS, statistika energetike, statistika ribogojstva ter popisi prebivalstva in stanovanj.

Naslednji sestanek delovne skupine bo 29. januarja 2008, na dnevnem redu pa bosta dve glavni točki: statistika fitofarmacevtskih sredstev in statistika javnega zdravja in varnosti pri delu.


Avtor: Andreja Hočevar