Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Srednjeročni program statističnih raziskovanj za 2008-2012
Vlada RS je na svoji 150. redni seji dne 12. decembra 2007 sprejela Srednjeročni program statističnih raziskovanj za obdobje 2008-2012.
Posebna objava
13.12.2007

V Srednjeročnem programu statističnih raziskovanj za 2008-2012 so predstavljeni strateške usmeritve, cilji razvoja slovenske državne statistike za to obdobje in prednostna področja delovanja na posameznih statističnih področjih. Ta petletni program bo podprt s posameznimi letnimi programi statističnih raziskovanj, v katerih bodo za vsako leto navedeni podrobnejši cilji dela ter redne in razvojne naloge v okviru statističnih raziskovanj.

Statistični urad RS kot glavni nosilec izvajanja dejavnosti državne statistike je ta srednjeročni program pripravil v tesnem sodelovanju z drugimi pooblaščenimi izvajalci državne statistike; ti so Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Banka Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja RS, Ministrstvo za finance, Zavod RS za zaposlovanje in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Med glavnimi cilji srednjeročnega programa državne statistike za prihodnje petletno obdobje sta najpomembnejši skrb za kakovostno in do uporabnika prijazno državno statistiko in povečanje odzivnosti na potrebe uporabnikov z uporabo novih podatkovnih virov. Obenem pa smo si vse inštitucije v sistemu slovenske državne statistike postavile za cilj krepitev zaupanja v državno statistiko, ne le uporabnikov, temveč v enaki meri tudi dajalcev statističnih podatkov – tudi s prizadevanji za zmanjševanje njihovih obremenitev, ki jih imajo s sporočanjem podatkov statističnim inštitucijam.

Izvajalci slovenske državne statistike nameravamo v prihodnjih petih letih v skladu s tem srednjeročnim programom še racionalizirati zbiranje podatkov s še intenzivnejšo uporabo administrativnih virov, oblikovati nove inovativne pristope za doseganje večje učinkovitosti in še naprej aktivno delovati v domačem in mednarodnem statističnem okolju.


Avtor: Ida Repovž Grabnar