Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
27. sestanek Partnerske skupine
Partnerska skupina, ki obravnava strateška vprašanja evropske statistike, se bo na 27. sestanku seznanila tudi z načrti slovenskega predsedovanja Delovni skupini Sveta EU za statistiko – program bo predstavila generalna direktorica mag. Irena Križman.
Posebna objava
12.12.2007

Delo Partnerske skupine

Partnerska skupina je usmerjevalna skupina v širšem pomenu in omogoča učinkovito delovanje Odbora za statistični program, komitološkega odbora Evropske komisije. Partnerska skupina obravnava strateške vidike Evropskega statističnega sistema, sodeluje pri pripravi predlogov v zvezi z rešitvami ključnih problemov ter s prizadevanji za izboljšanje komuniciranja med državami članicami EU in Eurostatom usmerja njihove pobude. Skupino sestavlja: 
- pet generalnih direktorjev statističnih uradov držav članic EU, ki jih izvolijo člani Odbora za statistični program - od junija 2006 je v Partnerski skupini tudi generalna direktorica slovenskega Statističnega urada, mag. Irena Križman 
- generalna direktorja statističnega urada države članice, ki predseduje EU, in države članice, ki bo predsedovala EU v prihodnjem obdobju 
- generalni direktor Eurostata.

Program 27. sestanka in stališča Slovenije

Partnerska skupina bo na 27. sestanku, ki bo potekal 13. 12. 2007 v Voorburgu na Nizozemskem, razpravljala o nekaterih strateških vidikih Evropskega statističnega sistema in se obenem seznanila s potekom dejavnosti.

Najprej bo skupini predstavljeno poročilo portugalskega predsedstva Delovni skupini Sveta EU za statistiko, nato pa bo generalna direktorica mag. Irena Križman predstavila še program slovenskega predsedovanja.

Skupina bo v sklopu strateških vprašanj razpravljala o akcijskem načrtu, dogovorjenem na 92. konferenci direktorjev nacionalnih statističnih uradov držav članic EU, pregledala izvajanje sklepov 93. konference direktorjev in spregovorila tudi o pripravah na 94. konferenco. Poleg tega pa bodo člani skupine orisali način sodelovanja z Evropskim parlamentom v bodoče in uskladili rokovnik za pripravo statističnih projektov v okviru ESS (Evropskega statističnega sistema).

Dnevni red 27. sestanka pa vključuje še izmenjavo mnenj članov te skupine o prihodnjem delovanju Odbora za statistični program in o vsebinah, ki jih bo ta odbor predvidoma obravnaval na svojem 64. in tudi 65. sestanku. Ob zaključku bodo člani uskladili časovnico prihodnjih sestankov skupine.

Avtor: Ida Repovž Grabnar