Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Svetovni forum o statistiki spolov
Svetovni forum o statistiki spolov, ki poteka od 10. do 12. decembra 2007 v Rimu, ponovno opozarja na potrebe po mednarodno primerljivih statistikah; sekcijo  o Novih izzivih v statistiki spolov vodi generalna direktorica mag. Irena Križman.
Posebna objava
10.12.2007

Svetovni forum o statistiki spolov, ki ga organizirajo Združeni narodi, Statistični urad Italije in Svetovna banka, predstavlja po IV. Svetovni konferenci o ženskah, ki je bila v Pekingu leta 1995, ponovno spodbudo za poglobitev mednarodno primerljivih statistik po spolih, ki so potrebne tudi za določene politike.

Glavni namen tridnevnega foruma je ponovna oživitev razprav v mednarodnih organizacijah in v nacionalnih statističnih inštitucijah o statistiki spolov, in sicer s posebnim poudarkom na izmenjavi izkušenj in promociji dialoga med producenti in uporabniki podatkov.

Forum obravnava več tematskih sklopov z vidika statistike spolov: v prvem dnevu se udeleženci posvečajo tudi novim izzivom na področju statistike spolov, t. j. zlasti merjenju nasilja in diskriminacije, pa tudi revščine in spremljanju manjšin in etničnih skupin – sekcijo vodi generalna direktorica Statističnega urada RS mag. Irena Križman. Forum pa bo odprl še številne druge teme, ki zadevajo enakopravnost med spoloma in enake možnosti za ženske in moške, npr. merjenje dela v gospodinjstvih in spremljanje ekonomskih kazalcev po spolu. Udeleženci pa bodo lahko tudi izmenjali svoje izkušnje in dobre prakse pri izvajanju popisov in pri kakovostnem dialogu med statističnimi inštitucijami in uporabniki podatkov.

Avtor: Ida Repovž Grabnar