Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Statistični svet RS odslej vodi prof. dr. Anuška Ferligoj
Statistični svet RS je na svoji 25. seji obravnaval predlog letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2008. Za predsednico so člani Sveta soglasno izvolili dr. Anuško Ferligoj, redno profesorico statistike na FDV.
Posebna objava
5.12.2007

Novi člani in novo vodstvo Statističnega sveta RS

Po izteku mandata treh članov, med njimi tudi predsednika, Svet sestavljajo: dr. Anuška Ferligoj, ki so jo člani v skladu s poslovnikom izvolili za predsednico, Genovefa Ružić, namestnica predsednice, in člani Bojan Dolenc, Janez Fabijan, Benedikt Jeranko, dr. Alenka Kajzer, Petra Kersnič, Matjaž Košak, mag. Anton Kožar, mag. Irena Križman, mag. Lovro Lončar, dr. Janez Stare in mag. Mitja Žakelj.

Dr. Anuško Ferligoj, redno profesorico statistike na Fakulteti za družbene vede, je za članico predlagalo Statistično društvo Slovenije, člani Sveta pa so ji soglasno zaupali vodenje v naslednjem 4-letnem mandatu.

Letni program statističnih raziskovanj 2008

Statistični svet je obravnaval letni program statističnih raziskovanj za leto 2008, ki ga je pripravil Statistični urad v sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci državne statistike - ti so AJPES, Banka Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja RS, Ministrstvo za finance, Zavod RS za zaposlovanje in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Vsebino Letnega programa je članom Sveta predstavila generalna direktorica Statističnega urada mag. Irena Križman. Pojasnila je, da je program pripravljen na osnovi Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj za obdobje 2008-2012, Eurostatovega programa za leto 2008 in sprejetih prednostnih rednih in razvojnih nalog državne statistike, ki jih je Statistični svet obravnaval na svoji 24. seji. Prizadevanja za zmanjševanje obremenitev zlasti srednje velikih in majhnih podjetij na državni in mednarodni ravni potekajo v okviru medresorske delovne skupine. Dosežki te skupine se bodo izrazili v letnem programu za leto 2009 - ob upoštevanju realnih možnosti za zmanjšanje teh obremenitev glede na pravne podlage, ki temu niso povsem naklonjene, in na drugi strani ob upoštevanju zahtev uporabnikov in raziskovalcev po statističnih podatkih. Generalna direktorica je še seznanila člane s pripravami na prihodnji registrski popis prebivalstva, s katerim nekaterih občutljivih podatkov ne bo mogoče zbrati, zanje pa bo zato potrebno organizirati druge alternativne vire zbiranja.

Člani Sveta so predlagali generalni direktorici, da, ob upoštevanju njihovih pripomb in predlogov in pripomb Ministrstva za finance, letni program statističnih raziskovanj sprejme.


Dr. Anuška Ferligoj, predsednica Statističnega sveta RS

Avtor: Ida Repovž Grabnar