Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Anketa o javni podobi SURS-a
Z anketo o Javni podobi Statističnega urada RS smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri je SURS prepoznaven v splošni javnosti in kolikšno je zaupanje te javnosti v statistične podatke, ki jih objavlja. Anketa sledi smernicam o zagotavljanju kakovosti statističnih podatkov.
Posebna objava
9.11.2007

Anketo o javni podobi SURS-a smo izvedli v obdobju od 3. – 18. septembra, izvaja se enkrat letno, in sicer kot sklop 11 dodatnih vprašanj v okviru Ankete o mnenju potrošnikov. Prvi del vprašanj je namenjen ugotavljanju položaja SURS-a med izbranimi institucijami v Sloveniji z vidika prepoznavnosti. Vprašanja v drugem delu se navezujejo na to, kako anketiranci poznajo delovanje SURS-a in kaj menijo o njegovem delovanju; na ta vprašanja so odgovarjali le anketiranci, ki so se opredelili, da dobro poznajo SURS. V poročilu so predstavljeni rezultati ankete za leto 2007 v primerjavi z rezultati enake ankete iz leta 2006.

Največjo prepoznavnost v splošni javnosti dosegata Banka Slovenije in Zavod RS za zaposlovanje (oba 98 %), sledi jima Gospodarska zbornica Slovenije (94 %), tej pa SURS (z 89-odstotno prepoznavnostjo). Odstotek SURS-a je v primerjavi z letom 2006 ostal nespremenjen. Nekaj manj kot polovica anketirancev pozna SURS odlično ali še kar dobro (46 %); zmanjšal se je odstotek anketirancev, ki so že slišali za SURS, vendar ga sploh ne poznajo (2006: 7 %; 2007: 4 %).

Rezultati ankete in vprašalnik so objavljeni na naši spletni strani; tam so predstavljene tudi druge dosedanje aktivnosti našega urada v zvezi s spremljanem zadovoljstva uporabnikov statističnih podatkov.

Avtor: Tina Ostrež