Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
17. mednarodno posvetovanje Statistični dnevi 2007
Mednarodno posvetovanje statistikov ter dajalcev in uporabnikov statističnih podatkov z naslovom Zmanjševanje administrativnih bremen zbiranja podatkov v statističnih raziskovanjih bo potekalo od 5. do 7. 11. 2007 v hotelu Radin v Radencih.
Posebna objava
2.11.2007Posvetovanje Statistični dnevi 2007 pripravljata tudi tokrat – že sedemnajstič – Statistični urad RS in Statistično društvo Slovenije, letos pa se jima je pridružil še Urad za makroekonomske analize in razvoj. Naslovna tema posvetovanja bo namenjena razpravam o tem, kako poenostaviti zbiranje statističnih podatkov, da bo za dajalce podatkov manj obremenjujoče in manj zamudno, ne da bi se zmanjšala kakovost zbranih podatkov. S tem izzivom se spopadajo mnogi statistični uradi po svetu in ob razvoju informacijsko-komunikacijske tehnologije marsikje že dosegajo dobre rezultate ter tako mnogi že lahko predstavijo zanimive rešitve.

Programskemu odboru Statističnih dnevov 2007 predseduje dr. Janez Šušteršič, ki bo skupaj s prof. dr. Andrejem Blejcem, predsednikom Statističnega društva Slovenije, tudi odprl posvetovanje.

Uvodoma bodo vabljeni govorniki in statistiki spregovorili o trenutno najaktualnejših temah – ne le za Slovenijo, ampak za celotno Evropsko unijo:
  • guverner Banke Slovenije, gospod dr. Marko Kranjec, bo predstavil izzive in razvoj statistike evro sistema, ki mora upoštevati tudi razbremenjevanje poročevalcev in harmonizacijo statistik, hkrati pa si prizadevati za priznanje vodilnega ponudnika finančne statistike evroobmočja;
  • direktorica Direktorata za ekonomske in regionalne statistike Eurostata, gospa Inna Šteinbuka, bo opisala izkušnje, ki so jih pridobili pri sodelovanju z nacionalnimi statističnimi uradi ob prevzemu evra, in poudarila, kako pomembno je bilo pred prevzemom evra zlasti tesno sodelovanje med vsemi partnerji v državi;
  • direktor Direktorata za statistične metode in orodja Eurostata, gospod Pedro Diaz Munoz, bo pojasnil, kakšne so potrebe raziskovalne sfere po dostopu do mikropodatkov za znanstvene namene zdaj in kakšni so prihodnji trendi, in predstavil možnosti predvsem dostopa na daljavo; ob tem je nujno upoštevati zaupnost podatkov v skladu s pravnim redom EU;
  • generalna direktorica Statističnega urada RS, mag. Irena Križman, pa se bo osredotočila na naslovno temo – na nadaljnje zmanjševanje administrativnih bremen, ki je v zadnjem času eden pomembnejših ciljev slovenske državne statistike.

Tridnevno posvetovanje smo razdelili v več tematskih sklopov; v njih bodo udeleženci predstavili različne poglede o uporabi statističnih podatkov za modeliranje, v panelni razpravi bodo razmišljali o konfliktnih interesih pri statističnem poročanju in govorili o povezovanju administrativnih in statističnih virov ter evidenc za uradne in resorne statistike.

Posvetovanje bomo popestrili z okroglimi mizami: ob njih bodo statistiki in uporabniki statističnih podatkov razpravljali o prihodnjem popisu prebivalstva in stanovanj, o uporabi registra nepremičnin in o projektu statističnega opismenjevanja z naslovom Popis v šoli.

Posvetovanja Statistični dnevi 2007 se bo udeležilo okrog 200 strokovnjakov s področja statistike, uporabnikov uradne statistike in dajalcev statističnih podatkov in informacij, med njimi več kot 30 predstavnikov tujih statističnih uradov oz. mednarodnih statističnih agencij in univerz. Program posvetovanja, imena udeležencev in njihovi prispevki so objavljeni TUKAJ.

Avtor: Ida Repovž Grabnar