Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
24. seja Statističnega sveta RS
Statistični svet RS je na svoji 24. seji obravnaval predlog srednjeročnega programa statističnih raziskovanj za obdobje 2008-2012 in predlog prednostnih rednih in razvojnih nalog državne statistike za leto 2008.
Posebna objava
27.9.2007

Vsebina 24. seje

Statistični svet je obravnaval srednjeročni program statističnih raziskovanj za obdobje od 2008 do 2012, skupni strateški dokument za izvajanje državne statistike, in sicer Statističnega urada, AJPES-a, Banke Slovenije, Inštituta za varovanje zdravja RS, Ministrstva za finance, Zavoda RS za zaposlovanje in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Vsebino Srednjeročnega programa je članom Sveta podrobneje predstavila generalna direktorica mag. Irena Križman; opozorila je na priložnosti sodobnega infrastrukturnega okolja pri produkciji statističnih podatkov, poudarila je pomen dobrega sodelovanja zlasti med Banko Slovenije, Ministrstvom za finance in Statističnim uradom pri pripravi podatkov monetarnih statistik, predstavila pa je tudi priprave na prihodnji popis prebivalstva, ki bo predvidoma potekal z zajemanjem podatkov iz statističnih in administrativnih virov, t.i. registrski popis. Člani Sveta so predlagali generalni direktorici, da, ob upoštevanju njihovih pripomb in predlogov, ta programski dokument pošlje Vladi RS v sprejem. Svet je ob tem tudi predlagal Vladi RS, da pospeši aktivnosti v zvezi z reševanjem prostorske problematike Statističnega urada zaradi operativnih tveganj in hkrati opozoril na pomanjkljivo število zaposlenih glede na širjenje njihovih nalog.

Člani Sveta so se seznanili tudi z rednimi in razvojnimi nalogami v okviru slovenske državne statistike, ki bodo v letu 2008 za Statistični urad ter ostale pooblaščene inštitucije prednostne. Svet je predlagateljem teh prednostnih nalog predlagal, da pri pripravi letnega programa statističnih raziskovanj za prihodnje leto upošteva tudi njihove pripombe in predloge.

Načrt predsedovanja Delovni skupini Sveta EU za statistiko - predstavila ga je namestnica generalne direktorice Genovefa Ružič, ki bo tej delovni skupini predsedovala – so člani Sveta podprli in izrazili skrb za kadrovsko in finančno preobremenitev skupine za predsedovanje.

Svet je podprl tudi vključitev direktorja UMAR-ja v skupino oseb z dostopom do nekaterih podatkov pred prvo uradno objavo.

Zaključek mandata predsednika Statističnega sveta RS

Ob izteku vodenja Statističnega sveta kot njegov predsednik ocenjujem, da je Svet v preteklih dveh mandatih, ko je pričel delovati v skladu s prenovljenim statističnim zakonom v letu 2001, ne le oral ledino, ampak utrdil slovensko državno statistiko: na sejah smo se člani soočali le z argumenti, kakovost našega dela je le rasla, skupaj smo izpeljali nacionalne projekte kot je popis prebivalstva, podpora pri priključitvi Slovenije EU in uvedba evra. Da je delo Sveta potekalo korektno in uspešno gre v veliki meri zahvala SURSu, saj je ažurno in kvalitetno pripravljal vse materiale za seje, jih tudi kvalitetno predstavljal in za njihovo izboljšavo dosledno upošteval mnenje Sveta. Uporaba uradnih statističnih podatkov je v Sloveniji vse večja, k temu so prispevali tudi člani Sveta, ki so bili vedno izbrani le na strokovni osnovi. Voditi tak Svet mi je bilo v čast.

Rudolf Moge, predsednik Statističnega sveta RS

Avtor: Ida Repovž Grabnar