Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008
Vlada Republike Slovenije je na svoji 131. redni seji dne 19. julija 2007 sprejela Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, ki se bo začela uporabljati s 1. 1. 2008.
Posebna objava
19.7.2007

Uskladitev slovenske standardne klasifikacije dejavnosti z evropsko klasifikacijo ekonomskih dejavnosti

Standardna klasifikacija dejavnosti, s kratico SKD, je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja za evidentiranje, zbiranje, analiziranje in izkazovanje podatkov, pomembnih za prikaz značilnosti nekega gospodarstva, in za spremljanje razvojnih gibanj in strukturnih sprememb. Uporablja se za določanje dejavnosti in za razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih delov za potrebe različnih uradnih in drugih administrativnih podatkovnih zbirk ter za potrebe statistike in analitike v državi in na mednarodni ravni.
Nova standardna klasifikacija dejavnosti, na kratko SKD 2008, dopolnjuje evropsko uredbo o NACE Rev. 2: ta se bo začela uporabljati s 1. januarjem 2008 in bo tako nadomestila SKD 2002, ki je temeljila na evropski klasifikaciji NACE Rev. 1.1.

Prednosti in struktura SKD 2008

Nova klasifikacija dejavnosti omogoča podrobnejše spremljanje tistega dela gospodarstva oz. tistih področij dejavnosti, ki se v zadnjih desetletjih pospešeno razvijajo in postajajo gospodarsko vse pomembnejše; gre predvsem za informacijsko-komunikacijske tehnologije in nekatere storitve, ki v prejšnji različici evropske klasifikacije dejavnosti, NACE Rev. 1.1, niso bile ustrezno pokrite.

Dejavnosti v SKD 2008 so hierarhično razčlenjene, in sicer na petih ravneh: najvišja raven členitve so področja dejavnosti, sledijo oddelki, skupine, razredi in podrazredi dejavnosti. Raven podrazredov je nacionalna razčlemba, kot jo dovoljuje evropska uredba. Slovenski statistični urad je v okviru medresorskega usklajevanja in zainteresirane javnosti upošteval potrebe uporabnikov in ohranil oz. uvedel nekatere nove nacionalne podrazrede.

Poslovni subjekti v PRS in drugih evidencah bodo dobili novo šifro dejavnosti

Poslovni register Slovenije, katerega skrbnik je AJPES, in nekatere druge zbirke podatkov, ki vsebujejo podatek o dejavnosti poslovnih subjektov, bodo morali do 1. 1. 2008 podatek o dejavnosti prevesti na novo stanje klasifikacije. AJPES bo v Poslovnem registru Slovenije približno za 60 odstotkov poslovnih subjektov sam samodejno opravil prevedbo iz stare šifre dejavnosti po SKD iz leta 2002 na novo šifro po SKD 2008. Kjer taka samodejna prevedba ne bo mogoča, pa bo AJPES novo šifro glavne dejavnosti poslovnim subjektom določil s pomočjo spletnega vprašalnika. Anketiranje poslovnih subjektov bo predvidoma potekalo od julija do oktobra letos. Ta prevedba Poslovnega registra Slovenije na SKD 2008 je skupni projekt AJPES-a in Statističnega urada RS, intenzivne priprave nanj pa potekajo že od začetka letošnjega leta.

Več informacij o prehodu na SKD 2008 je na voljo TUKAJ.Avtor: Frida Braunsberger