Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?

Evropski statistični sistem 

Evropski statistični sistem Evropski statistični sistem (ESS) je partnerstvo med statističnim uradom Skupnosti, to je Komisijo (Eurostatom), in nacionalnimi statističnimi uradi in drugimi nacionalnimi organi, ki so v posamezni državi članici odgovorni za razvoj, proizvodnjo in izkazovanje evropske statistike. 

Države članice zbirajo podatke in proizvajajo statistiko za nacionalne namene in za namene Evropske unije. ESS deluje kot omrežje, v katerem Eurostat usklajuje statistike v tesnem sodelovanju z nacionalnimi statističnimi organi. Delo ESS se v glavnem osredotoča na področja politike EU, vendar pa je bilo s širitvijo politik EU usklajevanje razširjeno na skoraj vsa statistična področja.

ESS svoje delo usklajuje tudi z državami kandidatkami ter na evropski ravni z drugimi službami Komisije, agencijami in Evropsko centralno banko ter mednarodnimi organizacijami, kot so OECD, Organizacija združenih narodov, Mednarodni denarni sklad in Svetovna banka.

Več informacij o ESS in njegovi organiziranosti je na voljo na spletni strani ESS in na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije.