Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Vprašalniki statističnih raziskovanj
S pomočjo spodnjega iskalnika lahko iščete po vprašalnikih za statistična raziskovanja. Nabor lahko omejite z izbiro področja in podpodročja, naslova vprašalnika, leta ali enote opazovanja. Več informacij o vprašalnikih za statistična raziskovanja boste našli tukaj.
Ključna beseda:
Področje:
Podpodročje:
Leto:
Enota opazovanja:
Prikazanih je do 100 zadetkov. Prosimo, dopolnite poizvedbo.
2017 KME-TRGI/L Vprašalnik za statistično raziskovanje: Prodaja kmetijskih pridelkov na živilskih trgih, za leto 2016
2017 ŠOL-DIPL-TERC Vprašalnik za statistično raziskovanje Diplomanti višjih strokovnih šol, za leto 2017
2017 ŠOL-DIPL-TERC-kontr Vprašalnik za statistično raziskovanje Diplomanti višjih strokovnih šol, kontrolnik, 2017
2017 IND/L Vprašalnik za statistično raziskovanje: Industrijska proizvodnja, za leto 2016
2017 IND/L-DOD/1 Vprašalnik za statistično raziskovanje: Industrijska proizvodnja, za leto 2016, Dodatek 1
2017 IND/L-DOD/2 Vprašalnik za statistično raziskovanje: Industrijska proizvodnja, za leto 2016, Dodatek 2
2017 E-PE/L Vprašalnik za statistično raziskovanje: Poraba energije, goriv in izbranih naftnih proizvodov, 2016
2017 IND-PN/M Vprašalnik za statistično raziskovanje Prihodek od prodaje in vrednosti zalog v industriji, 2017
2017 KME-PMG Vprašalnik za statistično raziskovanje Poraba reprodukcijskega materiala v kmetijski proizvodnji, 2016
2017 TR-CES-B/T Vprašalnik za statistično raziskovanje Cestni blagovni prevoz, 2017
2017 TR-CES-B/T Navodila za izpolnjevanje vprašalnika za statistično raziskovanje Cestni blagovni prevoz, 2017
2017 PT Vprašalnik za mesečno statistično raziskovanje Poslovne tendence, 2017
2017 KME-LES/M Vprašalnik za statistično raziskovanje: Odkup lesa, 2017
2017 KME-ODK/M Vprašalnik za statistično raziskovanje: Odkup kmetijskih pridelkov, 2017
2017 KME-PRO/M Vprašalnik za statistično raziskovanje: Prodaja kmetijskih pridelkov, 2017
2017 STOR/M Vprašalnik za statistično raziskovanje: Poslovne in druge storitvene dejavnosti, 2017
2017 TRG-D/M Vprašalnik za statistično raziskovanje: Trgovina na debelo, 2017
2017 TRG/M Vprašalnik za statistično raziskovanje: Trgovina na drobno, trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil, 2017
2017 GRAD/M Vprašalnik za mesečno statistično raziskovanje Gradbena dejavnost in nova naročila, 2017
2017 TU/M Vprašalnik za mesečno statistično raziskovanje Prihodi in prenočitve turistov, 2017
2017 TU/L Vprašalnik za statistično raziskovanje Prihodi in prenočitve turistov, 2016
2017 KME-UMG Vprašalnik za statistično raziskovanje: Uvoz mineralnih gnojil za leto 2016
2017 MP Mnenje potrošnikov, 2017
2017 TR-ŽIČ/M Vprašalnik za mesečno statistično raziskovanje: Žičniški potniški prevoz, 2017
2017 TR-ŽIČ/M-DOD Vprašalnik za mesečno statistično raziskovanje: Žičniški potniški prevoz, 2017 - dodatek
2017 TR-CES-P/M Vprašalnik za statistično raziskovanje Potniki v cestnem javnem linijskem prevozu, 2017
2017 KME-ZAKOL/M Vprašalnik za statistično raziskovanje: Zakol živine v klavnicah, 2017
2017 GOZD-MEHAN/L Vprašalnik za statistično raziskovanje Gozdarska dejavnost, za leto 2016
2017 VOD-N Vprašalnik za statistično raziskovanje: Namakalni sistemi, 2016
2016 IKT-PODJ Vprašalnik za statistično raziskovanje: Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v podjetjih, 2016
2016 INV-1b Vprašalnik za statistično raziskovanje Investicije v osnovna sredstva za leto 2015
2016 INV-1a Vprašalnik za statistično raziskovanje Investicije v osnovna sredstva za leto 2015
2016 INV-2 Vprašalnik za statistično raziskovanje Investicije v osnovna sredstva za leto 2015
2016 PREB-TUJ Vprašalnik za statistično raziskovanje Prebivanje v tujini, 2016
2016 KME-JUNSTRK/3L Raziskovanje strukture kmetijskih gospodarstev, junij 2016 - vprašalnik za podjetja
2016 KME-JUNSTRK/3L Raziskovanje strukture kmetijskih gospodarstev, junij 2016 - seznam vprašanj za družinske kmetije
2016 ŠOL-KP Vprašalnik za statistično raziskovanje o visokošolskih učiteljih, znanstvenih delavcih in sodelavcih ter o predavateljih višjih strokovnih šol in drugih strokovnih sodelavcih v višjem strokovnem izobraževanju, študijsko leto 2015/2016
2016 ŠOL-KP-NAV Navodila za izpolnjevanje vprašalnika ŠOL-KP 2015/2016
2016 R-RD-D Vprašalnik za statistično raziskovanje Državna proračunska sredstva za raziskovalno-razvojno dejavnost, 2015-2016
2016 SSP-PS/L-1 Vprašalnik za statistično raziskovanje: Poslovne storitve - računalniške storitve, 2015
2016 SSP-PS/L-4 Vprašalnik za statistično raziskovanje: Poslovne storitve - raziskovanje trga, 2015
2016 SSP-PS/L-6 Vprašalnik za statistično raziskovanje: Poslovne storitve - projektiranje in tehnično sodelovanje, 2015
2016 SSP-PS/L-7 Vprašalnik za statistično raziskovanje: Poslovne storitve - tehnično preizkušanje in analiziranje, 2015
2016 SSP-PS/L-8 Vprašalnik za statistično raziskovanje: Poslovne storitve - oglaševanje, 2015
2016 SSP-PS/L-9 Vprašalnik za statistično raziskovanje: Poslovne storitve - storitve pri zaposlovanju in posredovanju delovne sile, 2015
2016 ŠOL-ZAP Vprašalnik za statistično raziskovanje: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v podjetjih, za leto 2015
2016 NR/DIVID Vprašalnik o izplačanih dividendah, 2015
2016 KME-POZK-K/L Vprašalnik za statistično raziskovanje o doseženih pridelkih poznih posevkov, sadja in grozdja - stanje 10. november 2016
2016 KME-POZK-P/L Vprašalnik za statistično raziskovanje o doseženih pridelkih poznih posevkov, sadja in grozdja - stanje 10. november 2016
2016 KME-POZP-K/L Vprašalnik za statistično raziskovanje o pričakovanih pridelkih poznih posevkov, sadja, trte, družinske kmetije - stanje 5. september 2016
2016 KME-POZP-P/L Vprašalnik za statistično raziskovanje o pričakovanih pridelkih poznih posevkov sadja in grozdja - stanje 5. september 2016
2016 KME-ZGK-K/L Vprašalnik za statistično raziskovanje o doseženih pridelkih zgodnjih posevkov in zgodnjega sadja, družinske kmetije - stanje 31. julij 2016
2016 KME-ZGK-P/L Vprašalnik za statistično raziskovanje o doseženih pridelkih zgodnjih posevkov in zgodnjega sadja - stanje 31. julij 2016
2016 TU-ČAP/2016-I Anketa o turističnih potovanjih domačega prebivalstva, ČAP/2016-I
2016 TU-AGEN-D Vprašalnik za letno statistično raziskovanje Delo potovalnih agencij za leto 2015 – dodatek o poslovnih prihodkih in odhodkih
2016 KME-DEC Vprašalnik za statistično raziskovanje Živinoreja in posejane površine v jesenski setvi, december 2016
2016 KME-DEC - govedo Vprašalnik za statistično raziskovanje: O živinoreji in posejanih površinah v jesenski setvi, december 2016 Seznam vprašanj, tudi podatki o govedu
2016 KME-DEC - brez goveda Vprašalnik za statistično raziskovanje: O živinoreji in posejanih površinah v jesenski setvi, december 2016 Seznam vprašanj, brez goveda
2016 KME-JUN Statistično raziskovanje posejane površine za leto 2015 - seznam vprašanj
2016 KME-PMG/DK Vprašalnik za statistično raziskovanje Poraba mineralnih gnojil na družinskih kmetijah, po kmetijskih kulturah, za leto 2016
2016 PDM Vprašalnik za statistično raziskovanje Statistika prostih delovnih mest, 2016
2016 ŠOL-DIPL-TERC Vprašalnik za statistično raziskovanje Diplomanti višjih strokovnih šol, 2016
2016 ŠOL-DIPL-TERC-kontr Vprašalnik za statistično raziskovanje Diplomanti višjih strokovnih šol, kontrolnik, 2016
2016 IND-PN/M Vprašalnik za statistično raziskovanje Prihodek od prodaje in vrednosti zalog v industriji, 2016
2016 IND/L Vprašalnik za statistično raziskovanje: Industrijska proizvodnja, za leto 2015
2016 IND/L-DOD/1 Vprašalnik za statistično raziskovanje: Industrijska proizvodnja, za leto 2015, Dodatek 1
2016 IND/L-DOD/2 Vprašalnik za statistično raziskovanje: Industrijska proizvodnja, za leto 2015, Dodatek 2
2016 DEM-RAZ Vprašalnik za statistično raziskovanje: Razveze zakonske zveze, 2016
2016 TR-CES-P/M Vprašalnik za statistično raziskovanje Potniki v javnem linijskem prevozu, 2016
2016 PT Vprašalnik za mesečno statistično raziskovanje Poslovne tendence, 2016
2016 MP Mnenje potrošnikov, 2016
2016 TR-CES-B/T Vprašalnik za statistično raziskovanje Cestni blagovni prevoz, 2016
2016 KME-LES/M Vprašalnik za statistično raziskovanje: Odkup lesa, 2016
2016 KME-PRO/M Vprašalnik za statistično raziskovanje: Prodaja kmetijskih pridelkov - perutnine in jajc, 2016
2016 KME-PRO/M Vprašalnik za statistično raziskovanje: Prodaja kmetijskih pridelkov - cvetja, okrasnih rastlin in sadik, 2016
2016 KME-PRO/M Vprašalnik za statistično raziskovanje: Prodaja kmetijskih pridelkov, 2016
2016 KME-ODK/M Vprašalnik za statistično raziskovanje: Odkup kmetijskih pridelkov, 2016
2016 KME-ODK/M Vprašalnik za statistično raziskovanje: Odkup kmetijskih pridelkov - cvetja, okraslih rastlin in sadik, 2016
2016 KME-PRO/M Vprašalnik za statistično raziskovanje: Odkup kmetijskih pridelkov - medu in izdelkov iz medu, 2016
2016 STOR/M Vprašalnik za statistično raziskovanje: Poslovne in druge storitvene dejavnosti, 2016
2016 TRG/M Vprašalnik za statistično raziskovanje: Trgovina na drobno, trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil, 2016
2016 TRG-D/M Vprašalnik za statistično raziskovanje: Trgovina na debelo, 2016
2016 TU/M Vprašalnik za mesečno statistično raziskovanje Prihodi in prenočitve turistov, 2016
2016 CENE-IZVOZ/M Vprašalnik za statistično raziskovanje Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu, 2016
2016 CENE-DOMA/M Vprašalnik za statistično raziskovanje Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu, 2016
2016 ANP Aktivno in neaktivno prebivalstvo, 2016
2016 KME-ZAKOL/M Vprašalnik za statistično raziskovanje: Zakol živine v klavnicah, 2016
2016 GRAD/M Vprašalnik za mesečno statistično raziskovanje Gradbena dejavnost in nova naročila
2016 TR-ŽIC/M Vprašalnik za mesečno statistično raziskovanje: Žičniški promet, 2016
2016 TR-ŽIC/M-DOD Vprašalnik za mesečno statistično raziskovanje: Žičniški promet, 2016 - dodatek
2016 IND-15/M Vprašalnik za mesečno statistično raziskovanje Proizvodnja živilskih proizvodov, 2016
2016 IND-15/M_priloga-NIP Vprašalnik za statistično raziskovanje: Proizvodnja živilskih proizvodov, priloga, 2016
2016 CENE-UVOZ/M Vprašalnik za statistično raziskovanje Indeksi uvoznih cen, 2016
2016 EU-SILC Življenjski pogoji, 2016
2016 E6-NAF/M Mesecni vprašalnik o proizvodnji in oskrbi s surovo nafto, zemeljskim plinom, petrokemicnimi surovinami, aditivi ter drugimi ogljikovodiki, 2016
2016 E7-NP/M Mesečni vprašalnik proizvajalcev naftnih proizvodov, 2016
2016 E8-NPT/M Mesečni vprašalnik o trgovini z naftnimi proizvodi, 2016
2016 E9-PL/M Mesečni vprašalnik o oskrbi s plini, 2016
2016 E10-TGT/M Mesečni vprašalnik o trgovanju s trdnimi gorivi, 2016
2016 E11-TG/M Mesečni vprašalnik o pridobivanju premoga, 2016