Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Promocijske zgibanke za statistična raziskovanja
S pomočjo spodnjega iskalnika lahko iščete po promocijskih zgibankah za statistična raziskovanja. Nabor lahko omejite z izbiro področja in podpodročja, naslova zgibanke ali leta izida.
Ključna beseda:
Področje:
Podpodročje:
Leto:
Prikazanih je do 100 zadetkov. Prosimo, dopolnite poizvedbo.
2016 Statistično raziskovanje Struktura kmetijskih gospodarstev
2016 Statistično raziskovanje o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije v podjetjih
2016 Mnenje potrošnikov
2015 Mnenje potrošnikov
2015 Raziskovanje turistična potovanja domačega prebivalstva
2015 Anketa o delovni sili
2015 Raziskovanje posejane površine
2015 Raziskovanje o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije v gospodinjstvih
2015 Raziskovanje o porabi energije in goriv v gospodinjstvih
2015 Raziskovanje o življenjskih pogojih
2015 Statistično raziskovanje o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije v podjetjih
2015 Raziskovanje o porabi v gospodinjstvih
2015 Anketa o delovni sili
2015 E-poročanje za poslovne subjekte
2014 Statistično raziskovanje Posejane površine stanje 1. junija 2014
2014 Poraba mineralnih gnojil po kmetijskih kulturah
2014 Letno statistično raziskovanje živinoreje in posejanih površin
2014 Anketa o delovni sili
2014 Statistično raziskovanje o uporabi informacijsko - komunikacijske tehnologije v podjetjih
2014 Raziskovanje o življenjskih pogojih - prvo anketiranje
2014 Raziskovanje o življenjskih pogojih - ponovljeno anketiranje
2014 Navodila za pripravo okolja za uporabo spletne aplikacije Estat
2013 Raziskovanje o življenjskih pogojih - ponovljeno anketiranje
2013 Raziskovanje o življenjskih pogojih - prvo anketiranje
2013 Popis tržnega vrtnarstva
2013 Statistično raziskovanje Cestni blagovni prevoz
2013 Statistično raziskovanje Struktura kmetijskih gospodarstev
2013 Letno statistično raziskovanje živinoreje in posejanih površin
2013 Anketa o delovni sili
2012 Anketa o turističnih potovanjih domačega prebivalstva
2012 Raziskovanje o življenjskih pogojih - ponovljeno anketiranje
2012 Raziskovanje o življenjskih pogojih - prvo anketiranje
2012 Statistično raziskovanje o uporabi informacijsko - komunikacijske tehnologije v podjetjih
2012 Anketa o uporabi informacijsko - komunikacijske tehnologije v gospodinjstvih in pri posameznikih
2012 Letno statistično raziskovanje trgovine
2012 Statistično raziskovanje o porabi mineralnih gnojil v kmetijstvu Slovenije, po kmetijskih kulturah, 2012
2012 Statistično raziskovanje Posejane površine stanje 1. junija 2012
2012 Letno statistično raziskovanje živinoreje in posejanih površin
2012 Anketa o mnenju potrošnikov
2012 Anketa o delovni sili
2012
2012 Peter, statistično kar značilen model
2011 Raziskovanje o cestnem blagovnem prevozu
2011 Statistično raziskovanje Posejane površine stanje 1.junija 2011
2011 Letno statistično raziskovanje živinoreje in posejanih površin
2011 Anketa o izobraževanju odraslih
2011 Anketa o porabi v gospodinjstvih
2011 Anketa o mnenju potrošnikov
2011 Anketa o delovni sili
2011 Statistično raziskovanje o uporabi informacijsko - komunikacijske tehnologije v podjetjih
2011 Anketa o uporabi informacijsko - komunikacijske tehnologije v gospodinjstvih in pri posameznikih
2011 Anketa o turističnih potovanjih domačega prebivalstva
2011 Letno statistično raziskovanje trgovine
2010 Anketa o turističnih potovanjih domačega prebivalstva
2010 Raziskovanje o življenjskih pogojih - ponovljeno anketiranje
2010 Anketa o življenjskih pogojih - prvo anketiranje
2010 Letno statistično raziskovanje trgovine
2010 Raziskovanje o cestnem blagovnem prevozu
2010 Registrski popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji v letu 2011
2010 Letno statistično raziskovanje živinoreje in posejanih površin
2010 Anketa o porabi v gospodinjstvih
2010 Anketa o mnenju potrošnikov
2010 Anketa o delovni sili
2009 Anketa o turističnih potovanjih domačega prebivalstva
2009 Letno statistično raziskovanje trgovine
2009 Raziskovanje o cestnem blagovnem prevozu
2009 Raziskovanje o izdatkih za varstvo okolja in prihodkih od aktivnosti v zvezi z varstvom okolja 2008
2009 Statistično raziskovanje Posejane površine stanje 1.junija 2009
2009 Letno statistično raziskovanje živinoreje in posejanih površin
2009 Anketa o žrtvah kriminala
2009 Anketa o mnenju potrošnikov
2009 Anketa o delovni sili
2008 Statistično raziskovanje o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije v podjetjih
2008 Statistično raziskovanje o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije v gospodinjstvih
2006 Letno poročilo o živinoreji in posejanih površinah v jesenski setvi
2006 Četrtletna anketa o potovanjih domačega prebivalstva
2006 Raziskovanje o porabi energije, goriv in izbranih naftnih proizvodov v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu
2006 Anketa o življenjskih pogojih—drugo anketiranje
2006 Anketa o življenjskih pogojih—prvo anketiranje
2006 Anketa o porabi v gospodinjstvih
2006 Letno raziskovanje o trgovini
2005 Četrtletna anketa o potovanjih domačega prebivalstva
2005 Letno poročilo o živinoreji in posejanih površinah v jesenski setvi
2005 Raziskovanje o izdatkih za varstvo okolja in prihodkih od aktivnosti v zvezi z varstvom okolja
2005 Raziskovanje o oceni škode, ki so jo povzročile elementarne nesreče
2005 Anketa o porabi v gospodinjstvih
2005 Anketa o mnenju potrošnikov
2005 Anketa o življenjskih pogojih
2005 Anketa o informacijsko komunikacijski tehnologiji v podjetjih
2005 Anketa o informacijsko komunikacijski tehnologiji v gospodinjstvih
2005 Anketa o delovni sili
2004 Anketa o informacijsko komunikacijski tehnologiji v gospodinjstvih
2004 Četrtletna anketa o potovanjih domačega prebivalstva