Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?

Informacije za poročevalske enote – najpogostejša vprašanja z odgovori

VPRAŠANJE 1: Kaj je pravna podlaga za statistično raziskovanje/anketo?
Vsa statistična raziskovanja, ki jih izvajajo Statistični urad RS ali pooblaščeni izvajalci statističnih raziskovanj, se izvajajo v skladu z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) in Letnim programom statističnih raziskovanj za tekoče leto.

VPRAŠANJE 2: Ali je sodelovanje v statističnem raziskovanju/anketi obvezno?
Sporočanje podatkov za raziskovanja oz. ankete je za pravne subjekte (podjetja, kmetijska gospodarstva itd.) obvezno, za posamezne osebe in gospodinjstva pa je prostovoljno. Seveda pa sta uspeh raziskovanja in kakovost podatkov bistveno odvisna prav od sodelovanja vsakega posameznika in njegove pripravljenosti za sporočanje točnih podatkov.

VPRAŠANJE 3: Ali je zagotovljena zaupnost zbranih statističnih podatkov?
Da, zbrani podatki se uporabljajo samo za statistične namene; to pomeni, da se podatki o poročevalski enoti (podjetju, gospodinjstvu, kmetiji …) nikoli ne objavljajo tako, da bi bilo to enoto mogoče iz podatkov prepoznati, razen če s tem sama soglaša (to pomeni, da podpiše izjavo, s katero dovoli, da se njeni podatki objavijo). Sicer se podatki objavljajo le kot del združenih podatkov (povprečja, vsote …) po področjih dejavnosti, statističnih regijah ipd.

VPRAŠANJE 4: Ali je dovoljeno, da se informacije, ki jih Statističnemu uradu sporočijo poročevalske enote, posredujejo drugim organizacijam ali osebam?
Zakonodaja Statističnemu uradu RS prepoveduje razkritje informacij, iz katerih bi bilo mogoče razkriti podatke posamezne poročevalske enote. Informacije, ki niso osebni podatki, smejo pod zelo strogimi pogoji uporabiti raziskovalci za raziskovalne namene.

VPRAŠANJE 5: Kdo uporablja rezultate statističnih raziskovanj/anket?
Podatke, ki jih zbiramo, potrebuje država za svoje delovanje, uporabljajo jih raziskovalci in študenti, zanimivi pa so tudi za širšo javnost. Uporabniki rezultatov raziskovanja/ankete so različni, odvisno od posameznega raziskovanja: različne vladne službe v Sloveniji, npr. različna ministrstva; izobraževalne in raziskovalne ustanove; mednarodne organizacije, kot so evropski statistični urad (Eurostat) in druge organizacije v okviru Evropske komisije; Organizacija Združenih narodov (OZN), Mednarodni denarni sklad (IMF) itd.

VPRAŠANJE 6: Kje so objavljeni rezultati statističnih raziskovanj/anket?
Rezultate teh raziskovanj objavljamo v tiskanih publikacijah in na spletni strani. Naš spletni naslov je www.stat.si, od tu imate dostop do naših publikacij v elektronski obliki in do podatkov v podatkovni bazi SI-STAT.

VPRAŠANJE 7: Kje si lahko ogledam vprašalnike za statistična raziskovanja?
Vprašalniki za večino statističnih raziskovanj so na voljo na spletni strani Statističnega urada RS.