Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?

Statistična raziskovanja za osebe in gospodinjstva - informacije za anketirance

UVOD


Statistični urad RS izvaja poleg ostalih aktivnosti tudi anketiranje oseb in gospodinjstev. Redna raziskovanja, ki jih izvaja vsako leto in vključujejo anketiranje oseb in gospodinjstev, so:
  • Aktivno in neaktivno prebivalstvo,
  • Mnenje potrošnikov,
  • Turistična potovanja domačega prebivalstva,
  • Življenjski pogoji,
  • Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v gospodinjstvih in pri posameznikih,
  • Prebivanje v tujini.

V posameznem letu lahko Statistični urad RS poleg navedenih raziskovanj, ki vključujejo anketiranje oseb in gospodinjstev, izvaja tudi nekatera druga statistična raziskovanja (z večletno periodiko, t. i. priložnostne ankete idr.). Vsa statistična raziskovanja, ki jih Statistični urad RS v določenem letu izvaja, so opredeljena v veljavnem Letnem programu statističnih raziskovanj.

Če ste bili vi ali vaše gospodinjstvo izbrani, da sodelujete, v katerem izmed raziskovanj kot anketirana oseba, se verjetno sprašujete, kako to, da ste bili prav vi izbrani, zakaj oz. čemu se raziskovanje izvaja in kako se bo anketiranje izvedlo. Odgovori na taka in podobna vprašanja, ki so nam jih zastavile tudi druge anketirane osebe, so zapisani v nadaljevanju.

VPRAŠANJE 1: Kako sem bil izbran/-a?
Vi oz. vaše gospodinjstvo ste bili izbrani naključno. Za vzorčni okvir oz. seznam enot, iz katerih izberemo vzorec, uporabljamo Centralni register prebivalstva. Ko je enota (to je oseba iz Centralnega registra prebivalstva) enkrat izbrana, je ne moremo več nadomestiti z drugo. To pomeni, da vas oz. vašega gospodinjstva, ne moremo nadomestiti z drugo osebo oz. gospodinjstvom. Izbiranje oseb oz. gospodinjstev  je zasnovano tako, da izbrane osebe v izbranih gospodinjstvih zastopajo številna druga podobna ali enaka gospodinjstva v Sloveniji, zato je za uspeh raziskovanja in kakovost končnih podatkov zelo pomembno, da sodeluje prav vsaka izbrana enota (saj bodo vam podobne osebe in gospodinjstva le tako primerno udeležena v rezultatih raziskovanja).

VPRAŠANJE 2: Kako ravnati, če me obišče ali pokliče anketar Statističnega urada RS ob neprimernem času?
Ker je vaše sodelovanje zelo pomembno za kakovost podatkov, vas bo anketar poskusil obiskati oz. poklicati in se z vami dogovoriti za anketiranje v času, ki bo za vas najustreznejši.
Če anketar opravlja svoje delo osebno na terenu, vam bo v primeru, da boste v času njegovega obiska odsotni, v poštnem nabiralniku pustil obvestilo o svojem obisku in o tem, kdaj vas bo ponovno obiskal. Na obvestilu bo zapisana tudi anketarjeva telefonska številka, na katero ga lahko tudi sami pokličete in se dogovorite za primeren čas za anketiranje.
Če vas bo anketar poklical po telefonu ob neprimernem času, mu povejte, kdaj bi bil za vas primeren čas za anketiranje, da vas bo poklical ob dogovorjenem času.

VPRAŠANJE 3: Kako bom vedel/-a, da me je res obiskal anketar Statističnega urada RS?
Vsi anketarji Statističnega urada RS, ki izvajajo svoje delo osebno na terenu, imajo pooblastila za anketiranje s sliko, osebnimi podatki in žigom Statističnega urada RS. Anketar vam mora ob obisku obvezno pokazati svoje pooblastilo.
Vsa raziskovanja, ki vključujejo anketiranje oseb in gospodinjstev, Statistični urad RS predhodno najavi z obvestilnim pismom, v katerem je navedeno, v katero statistično raziskovanje ste vključeni, kaj je namen raziskovanja, v katerem obdobju se bo izvajalo anketiranje ter kakšna je pravna podlaga za izvedbo raziskovanja. V pismu bodo navedeni tudi kontaktni podatki za pridobitev dodatnih informacij v zvezi z izvedbo anketiranja.

VPRAŠANJE 4: Kako, na kakšen način Statistični urad RS anketira osebe in gospodinjstva?
Anketiranje oseb in gospodinjstev poteka na različne načine:
  • Anketar vas osebno obišče in anketiranje izvede s pomočjo papirnatega vprašalnika ali prenosnega računalnika, na katerem ima nameščen elektronski vprašalnik.
  • Anketar vas pokliče iz telefonskega studia Statističnega urada RS. V tem primeru bo anketar vaše odgovore zapisoval v računalnik, ki ga ima pred sabo in na katerem ima nameščen elektronski vprašalnik. Ta oblika anketiranja se pogosto uporablja pri ponovljenem anketiranju oz. pri longitudinalnih anketah (to so ankete, pri katerih isto osebo oz. gospodinjstvo anketiramo večkrat, in to v različnih časovnih točkah).
  • Anketiranje lahko poteka po pošti. Pri poštnem anketiranju boste prejeli na svoj naslov obvestilno pismo s papirnatim vprašalnikom in naslovljeno ovojnico s plačano poštnino za vračilo izpolnjenega vprašalnika na Statistični urad RS.
  • Anketiranje lahko poteka po spletu. Pri spletnem anketiranju boste prejeli na svoj naslov obvestilno pismo z uporabniškim imenom in geslom ter povezavo za dostop do spletnega vprašalnika.


VPRAŠANJE 5: Kje lahko dobim dodatne informacije v zvezi z izvedbo anketiranja?
Za dodatne informacije v zvezi z izvedbo anketiranja lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko Statističnega urada RS 080 21 23, in sicer vsak delovnik med 9.00 in 15.00 uro oz. pišete na elektronski naslov anketni-studio.surs@gov.si. Če med odgovori na pogosta vprašanja niste našli odgovora na svoje vprašanje, nam ga, prosimo, posredujte in vam bomo skušali čim prej odgovoriti.