Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?

Iskalnik po metodoloških pojasnilih


 S pomočjo spodnjega iskalnika lahko iščete po metodoloških pojasnilih. Nabor lahko omejite z izbiro področja in podpodročja. Več informacij o metodah boste našli tukaj
Področje:
Podpodročje:
Prikazanih je do 100 zadetkov. Prosimo, dopolnite poizvedbo.
19. 1. 2017 Življenjski pogoji, EU SILC
9. 1. 2017 Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja in prihodki za aktivnosti v zvezi z varstvom okolja
30. 12. 2016 Rastlinska pridelava, Slovenija
22. 12. 2016 Hitrorastoča podjetja, Slovenija
22. 12. 2016 Demografija podjetij, Slovenija
19. 12. 2016 Statistika ribištva
19. 12. 2016 Investicije v osnovna sredstva, Slovenija
19. 12. 2016 Nefinančna sredstva, Slovenija
19. 12. 2016 Podjetja
15. 12. 2016 Računi gospodinjstev po regijah, Slovenija
15. 12. 2016 Bruto domači proizvod in zaposlenost po regijah, Slovenija
13. 12. 2016 Energetska revščina
7. 12. 2016 Kulturni domovi, Slovenija
7. 12. 2016 Gledališka in glasbena dejavnost, Slovenija
30. 11. 2016 Elektronske komunikacijske storitve, Slovenija
30. 11. 2016 Poslovanje podjetij v telekomunikacijskem sektorju, Slovenija
23. 11. 2016 Posejane površine
23. 11. 2016 Graditev stanovanj, Slovenija
23. 11. 2016 Gradnja stavb, Slovenija
23. 11. 2016 Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija
17. 11. 2016 Muzeji in muzejske zbirke, Slovenija
15. 11. 2016 Kriminaliteta
25. 10. 2016 Strukturna statistika podjetij
25. 10. 2016 Obremenitve z davki in prispevki za socialno varnost, Slovenija
25. 10. 2016 Pedagoško osebje na visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah, Slovenija
20. 10. 2016 Inovacijska dejavnost v predelovalni dejavnosti in izbranih storitvenih dejavnostih
13. 10. 2016 Javni vodovod, Slovenija
12. 10. 2016 Energetski računi, Slovenija
10. 10. 2016 Bruto investicije v osnovna sredstva po regijah, Slovenija
6. 10. 2016 Radiotelevizija, Slovenija
6. 10. 2016 Odpadki, Slovenija
6. 10. 2016 Raziskovanje o porabi v gospodinjstvih, Slovenija
4. 10. 2016 Ekonomski računi za gozdarstvo
30. 9. 2016 Namakanje, Slovenija
28. 9. 2016 Gozdarstvo in lov - splošno, Slovenija
27. 9. 2016 Struktura kmetijskih gospodarstev
26. 9. 2016 Izkoriščanje voda v industriji, Slovenija
26. 9. 2016 Rojstna imena in priimki, rojstni dnevi
26. 9. 2016 Izvoz in uvoz okroglega lesa, Slovenija
21. 9. 2016 Zakol živine v klavnicah, Slovenija
21. 9. 2016 Davki v zvezi z varstvom okolja, Slovenija
21. 9. 2016 Slovenske potovalne agencije
15. 9. 2016 Indeksi gradbenih stroškov za stanovanja, Slovenija
13. 9. 2016 NAMEA - Emisije v zrak, Slovenija
13. 9. 2016 Število živine, Slovenija
12. 9. 2016 Gozdarska dejavnost
12. 9. 2016 Prodaja pesticidov, Slovenija
12. 9. 2016 Kazalniki dohodka in revščine (SILC), Slovenija
31. 8. 2016 Teoretični davek na dodano vrednost in podatki o davčni vrzeli, Slovenija
29. 8. 2016 Živinoreja, Slovenija
25. 8. 2016 Zavarovalne premije in odškodnine - letna statistika zavarovalnic
25. 8. 2016 Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, Slovenija
22. 8. 2016 Vrednost opravljenih gradbenih del, Slovenija
11. 8. 2016 Javna kanalizacija
28. 7. 2016 Poslovne storitve, Slovenija
19. 7. 2016 Trgovina na drobno in debelo, posredništvo, Slovenija
14. 7. 2016 Železniški transport
4. 7. 2016 Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija
4. 7. 2016 Ekološko kmetijstvo
23. 6. 2016 Stanovanja
20. 6. 2016 Industrijska proizvodnja, Slovenija
15. 6. 2016 Anketa o tujih turistih v Republiki Sloveniji
15. 6. 2016 Paritete kupne moči in bruto domači proizvod v standardih kupne moči, Slovenija
14. 6. 2016 Popis vinogradov
31. 5. 2016 Poslovne tendence in mnenje potrošnikov, Slovenija
23. 5. 2016 Registrirana cestna vozila
19. 5. 2016 Indeksi cen storitev pri proizvajalcih, Slovenija
19. 5. 2016 Nastanitvene zmogljivosti, prihodi in prenočitve turistov, Slovenija
13. 5. 2016 Prosta delovna mesta, Slovenija
12. 5. 2016 Vpis študentov na višje strokovne šole, univerze in samostojne visokošolske zavode, Slovenija
21. 4. 2016 Bilanca dušika
21. 4. 2016 Bilanca fosforja
30. 3. 2016 Poraba mineralnih gnojil po kmetijskih kulturah, Slovenija
15. 3. 2016 Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
7. 3. 2016 Teritorialne enote in hišne številke, Slovenija
7. 3. 2016 Indeksi uvoznih cen, Slovenija
2. 3. 2016 Socialno-ekonomske značilnosti prebivalstva in meddržavnih selivcev, Slovenija
1. 3. 2016 Prihodek od prodaje v trgovini, Slovenija
26. 2. 2016 Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
25. 2. 2016 Raziskovalno-razvojna dejavnost
24. 2. 2016 Raba pesticidov, Slovenija
12. 2. 2016 Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
12. 2. 2016 Povprečne drobnoprodajne cene izdelkov in storitev, Slovenija
2. 2. 2016 Prebivalstvo, Slovenia
22. 1. 2016 Aktivno in neaktivno prebivalstvo, Slovenija
22. 1. 2016 Povprečne mesečne plače, Slovenija
8. 1. 2016 Poraba mineralnih gnojil, Slovenija
8. 1. 2016 Stroški dela po socioekonomskih značilnostih zaposlenih in samozaposlenih, Slovenija
18. 12. 2015 Ekonomski računi za turizem, Slovenija
16. 12. 2015 Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
16. 12. 2015 Računi snovnih tokov, Slovenija
16. 12. 2015 Kinematografija, Slovenija
16. 12. 2015 Aktivno prebivalstvo, Slovenija
16. 12. 2015 Založništvo, Slovenija
10. 12. 2015 EGSS - Računi sektorja okoljskega blaga in storitev, Slovenija
26. 11. 2015 Nacionalni zdravstveni računi
19. 11. 2015 Diplomanti višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov, Slovenija
27. 10. 2015 Delovne migracije
14. 10. 2015 Opravljene delovne ure, Slovenija
14. 10. 2015 Cene energentov, Slovenija