Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?

Programi statističnih raziskovanj

Programi statističnih raziskovanj so poleg Zakona o državni statistiki temeljna pravna podlaga za delovanje statističnega sistema. Ti programi so dveh vrst – letni in srednjeročni. V njih so natančno opredeljene glavne naloge celotne državne statistike − Statističnega urada RS in pooblaščenih izvajalcev dejavnosti državne statistike − v posameznem letu in v posameznem srednjeročnem obdobju. Programi se sprejemajo po zakonsko predpisanem postopku in objavljajo v Uradnem listu RS.

 

SURS in pooblaščeni izvajalci dejavnosti državne statistike sodelujejo tudi pri pripravi poročil o uresničevanju v programih zastavljenih ciljev v posameznem letu in v posameznem srednjeročnem obdobju (skladno z Zakonom o državni statistiki).

 

  • Srednjeročni programi statističnih raziskovanj veljajo za petletno obdobje; določajo temeljne cilje, ključna področja razvoja in  prednostna vsebinska področja delovanja slovenske državne statistike v posameznem obdobju. Predlog vsakokratnega srednjeročnega programa pripravi SURS v sodelovanju drugimi pooblaščenimi izvajalci dejavnosti državne statistike; potem ga  najprej obravnava Statistični svet RS, nato pa ga sprejme Vlada RS in nato se objavi v Uradnem listu RS. O uresničevanju v tem programu postavljenih ciljev pripravi Statistični urad RS vmesno in končno poročilo.
  • Letni programi statističnih raziskovanj so pravna podlaga za izvajanje statističnih raziskovanj v tekočem letu. Vsak letni program statističnih raziskovanj vsebuje natančen pregled rednih in razvojnih nalog vseh izvajalcev dejavnosti državne statistike v posameznem letu (urejene so po poglavjih, področjih statistike in modulih). Predlog tega programa pripravi predstojnik Statističnega urada RS v soglasju s pooblaščenimi izvajalci dejavnosti državne statistike in ob njihovem sodelovanju. O njegovi vsebini razpravljajo Statistični svet RS in področni statistični sosveti kot predstavniki uporabnikov statističnih podatkov. Ko se izteče leto, za katero velja posamezni letni program, izdela Statistični urad RS ob sodelovanju pooblaščenih izvajalcev dejavnosti državne statistike poročilo o izvajanju letnega programa statističnih raziskovanj za preteklo leto in ga predloži Statističnemu svetu RS do 30. aprila naslednjega leta.

 

Programi statističnih raziskovanj


S pomočjo spodnjega iskalnika lahko iščete po arhivu programov statističnih raziskovanj. Nabor lahko omejite z izbiro vrste dokumenta in leta objave v Uradnem listu RS.

Vrsta dokumenta:
Leto objave:
Prikazanih je do 20 zadetkov. Prosimo, dopolnite poizvedbo.