Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?

Zaposlovanje

Statistični urad Republike Slovenije zaposluje nove sodelavce glede na prosta delovna mesta in glede na dovoljeno kvoto zaposlitev, določeno v Skupnem kadrovskem načrtu organov državne uprave v skladu z veljavnimi predpisi. To so Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih in Uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih.

 

Pri zaposlovanju uradnikov se izvajajo javni natečaji. Postopek zaposlitve na strokovno-tehničnih delovnih mestih določajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja, in kolektivna pogodba.

Vse javne natečaje in javne objave objavljamo na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in na Zavodu RS za zaposlovanje, po potrebi pa tudi v Uradnem listu RS ali v dnevnem časopisju. 
 
 

 Prosta delovna mesta
 Objave prostih delovnih mest na spletni strani Ministrstva za javno upravo

 Obvestila o končanih natečajnih postopkih Statističnega urada RS
Obvestilo o zaključenem natečajnem postopku – javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec - pripravnik na Statističnem uradu Republike Slovenije, v Sektorju za procese in komuniciranje, v Oddelku za splošno metodologijo, številka javnega natečaja, 1102-46/2016, ki je bil dne, 2.12.2016, objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje.
Obvestilo o zaključenem natečajnem postopku – javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec - pripravnik na Statističnem uradu Republike Slovenije, v Sektorju za poslovne statistike, v Oddelku za kratkoročne poslovne statistike, številka javnega natečaja, 1102-37/2016, ki je bil dne, 27. 10. 2016, objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje.
Obvestilo o zaključenem natečajnem postopku – javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec na Statističnem uradu Republike Slovenije, v Sektorju za procese in komuniciranje, v oddelku Uredništvo, številka javnega natečaja, 1102-36/2016, ki je bil dne, 28.10.2016, objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje.
Obvestilo o zaključenem natečajnem postopku – javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec - pripravnik na Statističnem uradu Republike Slovenije, v Sektorju za procese in komuniciranje, v Oddelku za splošno metodologijo, številka javnega natečaja, 1102-33/2016, ki je bil dne, 24.10.2016, objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje.
Obvestilo o zaključenem natečajnem postopku – javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec na Statističnem uradu Republike Slovenije, v Sektorju za demografske in socialne statistike, v Oddelku za statistiko dela, številka javnega natečaja, 1102-31/2016, ki je bil dne, 18.10.2016, objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje.
Obvestilo o preklicu natečajnega postopka – javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec - pripravnik na Statističnem uradu Republike Slovenije, v Sektorju za poslovne procese, v Oddelku za kratkoročne poslovne statistike, številka javnega natečaja, 1102-34/2016, ki je bil dne, 24.10.2016, objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje, je preklican.
Obvestilo o zaključenem natečajnem postopku – javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec na Statističnem uradu Republike Slovenije, v Sektorju za poslovne statistike, v Oddelku za kratkoročne poslovne statistike, številka javnega natečaja, 1102-22/2016, ki je bil dne, 2.9.2016, objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje.
Obvestilo o zaključenem natečajnem postopku – javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec na Statističnem uradu Republike Slovenije, v Sektorju za makroekonomske statistike, v Oddelku za statistiko cen, številka javnega natečaja, 1102-19/2016, ki je bil dne, 28.6.2016, objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje.
Obvestilo o zaključenem natečajnem postopku – javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec na Statističnem uradu Republike Slovenije, v Sektorju za makroekonomske statistike, v Oddelku za nacionalne račune, številka javnega natečaja, 1102-15/2016, ki je bil dne, 13.6.2016, objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje.
Obvestilo o zaključenem natečajnem postopku – javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec na Statističnem uradu Republike Slovenije, v Sektorju za makroekonomske statistike, v Oddelku za nacionalne račune, številka javnega natečaja, 1102-11/2016, ki je bil dne, 9.6.2016, objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje.
Obvestilo o zaključenem natečajnem postopku – javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec na Statističnem uradu Republike Slovenije, v Sektorju za poslovne statistike, v Oddelku za kratkoročne poslovne statistike, številka javnega natečaja, 1102-16/2016, ki je bil dne, 3.6.2016, objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje.
Obvestilo o zaključenem natečajnem postopku – javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec - pripravnik na Statističnem uradu Republike Slovenije, v Sektorju za okoljske statistike, v Oddelku za statistiko okolja in energetike, številka javnega natečaja, 1102-12/2016, ki je bil dne, 30.5.2016, objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje.
Obvestilo o zaključenem natečajnem postopku – javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec na Statističnem uradu Republike Slovenije, v Sektorju za makroekonomske statistike, v Oddelku za nacionalne račune, številka javnega natečaja, 1102-10/2016, ki je bil dne, 26.5.2016, objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje.
Obvestilo o zaključenem natečajnem postopku – javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec na Statističnem uradu Republike Slovenije, v Sektorju za zbiranje podatkov, v Oddelku za sodelovanje s podjetji, številka javnega natečaja, 1102-8/2016, ki je bil dne, 11.4.2016, objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje.
Obvestilo o zaključenem natečajnem postopku – javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec na Statističnem uradu Republike Slovenije, v Sektorju za okoljske statistike, v Oddelku za statistiko transporta, turizma in informacijskde družbe, številka javnega natečaja, 1102-7/2016, ki je bil dne, 4. 4. 2016, objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje.
Obvestilo o zaključenem natečajnem postopku –javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec na Statističnem uradu Republike Slovenije, v Sektorju za makroekonomske statistike, v Oddelku za nacionalne račune, številka javnega natečaja, 1102-6/2016, ki je bil dne, 6. 4. 2016, objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje.
Obvestilo o zaključenem natečajnem postopku – javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec na Statističnem uradu Republike Slovenije, v Sektorju za demografske in socialne statistike, v Oddelku za statistiko dela, številka javnega natečaja, 1102-4/2016, ki je bil dne, 7.3.2016, objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje.
Obvestilo o zaključenem natečajnem postopku – javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec na Statističnem uradu Republike Slovenije, v Sektorju za poslovne statistike, v Oddelku za kratkoročne poslovne statistike, številka javnega natečaja, 1102-5/2016, ki je bil dne, 3.3.2016, objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje.
Obvestilo o zaključenem natečajnem postopku – javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec na Statističnem uradu Republike Slovenije, v Sektorju za okoljske statistike, v Oddelku za statistiko okolja in energetike, številka javnega natečaja, 1102-4/2015, ki je bil dne, 2. 4.2015, objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje.
Obvestilo o zaključenem natečajnem postopku – javni natečaj za dve prosti uradniški delovni mesti svetovalec na Statističnem uradu Republike Slovenije, v Sektorju za splošno metodologijo in standarde, v Oddelku za splošno metodologijo, številka javnega natečaja, 1102-2/2015, ki je bil dne, 18. 3. 2015, objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje.
Obvestilo o zaključenem natečajnem postopku – javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec na Statističnem uradu Republike Slovenije, v Sektorju za splošno metodologijo in standarde, v Oddelku za standarde, številka javnega natečaja, 1102-1/2015, ki je bil dne, 6. 3. 2015, objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje.
Obvestilo o zaključenem natečajnem postopku – javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec na Statističnem uradu Republike Slovenije, v Sektorju za demografske in socialne statistike, v Oddelku za statistiko dela, številka javnega natečaja, 1102-3/2015, ki je bil dne, 9. 3. 2015, objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje.