Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?

Vodstvo

Genovefa Ružić Genovefa Ružić, generalna direktorica
generalna direktorica

geni.ruzic@gov.si
(01) 241 53 00

Vlada Republike Slovenije je Genovefo Ružić imenovala za generalno direktorico Statističnega urada RS z dnem 21. 8. 2013, in sicer za dobo 5 let. Pred tem je bila 10 let namestnica dotedanjega predstojnika SURS-a.    


Življenjepis

Genovefa Ružić je diplomirala januarja 1985 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer analiza in planiranje gospodarstva. Nato se je zaposlila na takratnem Zavodu za statistiko in se najprej ukvarjala s statistiko narodnogospodarskih bilanc in investicij. Vodstvene sposobnosti je pokazala že kmalu in do leta 1997 vodila oddelek zbirnih statistik, oddelek za statistiko življenjske ravni in nato sektor za socialne statistike. Aprila 1997 je prevzela vodenje sektorja za analize in razvoj za področje socialnih zadev na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Junija 2003 se je znova zaposlila na Statističnem uradu RS (SURS), in sicer na delovnem mestu namestnice generalne direktorice; to funkcijo je opravljala do imenovanja za generalno direktorico SURS-a.

 

V zadnjih desetih letih si je prizadevala za vzpostavitev projektnega dela na Statističnem uradu RS in je tudi vodila najpomembnejše projekte v zadnjih letih: Popis kmetijskih gospodarstev 2010, Registrski popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2011, selitev SURS-a s prejšnjih dveh lokacij na novo na Litostrojski cesti in številne druge. Dejavna je bila tudi pri usklajevanju dela z drugimi ustanovami v Sloveniji (na primer pri pripravi dogovora o sodelovanju z Banko Slovenije, pri uvedbi evra v letu 2007) in na evropski ravni (ob predsedovanju Slovenije Svetu EU v prvi polovici leta 2008 je skupaj s skupino za predsedovanje uspešno vodila Delovno skupino za statistiko Sveta EU; kot članica projektne skupine pri Eurostatu je sodelovala pri oblikovanju sprememb Uredbe o evropski statistiki (223/2009) in sopredsedovala projektni skupini za okoljsko trajnost v usmerjevalni skupini za merjenje napredka, blaginje in trajnostnega razvoja). 

 

V zadnjih desetih letih je bila članica Statističnega sveta RS, v letih 2003–2007 tudi članica Sveta AJPES in nato v letih 2007–2012 predsednica tega Sveta. V letu 2004 je bila dejavna v pogajalski skupini Slovenije z EU o teritorialni členitvi Slovenije, katere delo je potekalo v skladu z Uredbo o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot v EU. V obdobju 1998–2004 je bila tudi članica Upravnega odbora Inštituta RS za socialno varstvo, v letih 2003–2004 pa je dejavno sodelovala v Odboru za socialno zaščito pri Evropski komisiji. Že nekaj časa je članica Mednarodnega združenja za uradno statistiko. 

 

Svojo vizijo nadaljnjega razvoja Statističnega urada RS, s tem pa tudi slovenske državne statistike, glavne usmeritve tega razvoja je Genovefa Ružić podrobneje predstavila ob začetku mandata svojega vodenja.

 

Izbrane objave in predstavitve.
Karmen HrenKarmen Hren, namestnica generalne direktorice SURS

namestnica generalne direktorice

karmen.hren@gov.si
(01) 241 64 84


Življenjepis

Karmen Hren je diplomantka Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (diplomirala je leta 1993). Magistrirala je iz ekonomskih znanosti na isti fakulteti (leta 2001), z delom z naslovom Četrtletno ocenjevanje temeljnjih agregatov nacionalnih računov v Sloveniji.

Leta 1993 se je zaposlila na Statističnem uradu RS. Tu je razvila celotno metodologijo za četrtletno ocenjevanje bruto domačega proizvoda; izračuni in objavljanje četrtletnih nacionalnih računov ter redne interpretacije podatkov javnosti so bili povsem v njeni pristojnosti. Sodelovala je pri razvoju in prilagajanju metodologije drugih delov nacionalnih računov zahtevam zakonodaje EU, pri pripravi opisa virov in metod ocenjevanja bruto nacionalnega dohodka ter pri številnih drugih nalogah na področju nacionalnih računov.

 

Maja 2006 je prevzela vodenje sektorja za nacionalne račune na SURS-u. Med predsedovanjem Slovenije Svetu EU v prvi polovici leta 2008 je skupaj s skupino za predsedovanje vodila Delovno skupino za statistiko Sveta EU. Junija 2012 je postala vodja sektorja za makroekonomske statistike SURS-a. Priprava izračunov četrtletnega bruto domačega proizvoda in drugih kategorij nacionalnih računov ter njihova interpretacija za javnost so bile med njenimi nalogami do imenovanja za namestnico generalne direktorice. 

 

Od leta 2006 do leta 2013 je bila članica Odbora za denarno, finančno in plačilnobilančno statistiko (CMFB), tj. odbora, ki povezuje delo Evropskega statističnega sistema in Evropskega sistema centralnih bank; v letih 2011–2013 je bila članica izvršnega odbora CMFB. Bila je sopredsednica medinstitucionalne delovne skupine za uvedbo novega četrtletnega poročanja podjetij in članica stalne medresorske delovne skupine za usklajevanje odprtih vprašanj pri sodelovanju med Vlado RS in nevladnimi organizacijami. V letu 2011 je bila namestnica predsednika programskega odbora mednarodnega posvetovanja Statistični dnevi, v letu 2012 pa predsednica tega odbora.