Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?

Katalog informacij javnega značaja

 

1.   Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Statistični urad Republike Slovenije       

Odgovorna uradna oseba:

Genovefa Ružić, generalna direktorica

Datum prve objave kataloga:

9. december 2004

Datum zadnje spremembe:

8. december 2014

Katalog je dostopen
na spletnem naslovu:

www.stat.si

Oblika kataloga:

Katalog je dostopen samo v elektronski verziji na spletnem naslovu.2.   Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi ta razpolaga

2. a Prikaz organizacijske strukture organa in podatki o njegovi organizaciji

 

2. b Kontaktni podatki uradne osebe, poblaščene za dajanje informacij javnega značaja

 

Suzana Gorenc, višja svetovalka, Služba za pravne in kadrovske zadeve
naslov Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
tel. (01) 241 64 50
e-naslov suzana.gorenc@gov.si

 

 Tjaša Zrnec, sekretarka, Služba za pravne in kadrovske zadeve
naslov Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
tel. (01) 241 64 78
e-naslov tjasa.zrnec@gov.si

 

2. c Povezava do državnega registra predpisov in registra predpisov Evropske unije

 

2. č Seznam predlogov predpisov

 

2. d Seznam strateških in programskih dokumentov, mnenj, poročil, analiz

 

2. e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Organ ne vodi postopkov.

 

2. f Seznam javnih evidenc

Organ nima javnih evidenc.

 

2. g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

2. h Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

   

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Spletna stran: www.stat.si    
E-naslov: gp.surs@gov.si    
Fizični dostop:   
V poslovnem času (pon-čet: 9.00 - 15.30, pet: 9.00 - 14.30) na lokaciji Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana.


4. Stroškovnik in cenik

Stroškovnik za posredovanje informacij javnega značaja je opredeljen v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja


5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Zaradi majhnega števila zahtev po informacijah javnega značaja takega seznama ni mogoče oblikovati.