Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?

Statistični urad Republike Slovenije

Statistični urad Republike Slovenije, na kratko SURS, je glavni izvajalec in usklajevalec dejavnosti slovenske državne statistike. SURS je po Zakonu o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) strokovno neodvisna vladna služba (njegov predstojnik je pri strokovnih metodoloških vprašanjih samostojen).  Poslanstvo slovenskega statističnega urada je zagotoviti uporabnikom statistične podatke o stanjih in gibanjih na ekonomskem, demografskem in socialnem ter okoljskem področju. Podatki pa morajo biti kakovostni, pravočasni, časovno in mednarodno primerljivi ter predstavljeni jasno in razumljivo.

SURS je član Evropskega statističnega sistema in v tej vlogi dejavno sodeluje v delovnih skupinah in odborih Eurostata, statističnega urada Evropske unije, ter pri tehničnih in infrastrukturnih projektih, ki jih ta usklajuje. Poleg tega se vključuje v vse postopke priprav, usklajevanja in sprejemanja evropske zakonodaje o statistiki.

SURS usklajuje tudi izvajanje statističnih raziskovanj med vsemi ustanovami, ki so za določena področja poleg njega prav tako pooblaščene za izvajanje dejavnosti slovenske državne statistike, poleg tega pa je pooblaščen še za mednarodno sodelovanje za področje statistike ter za določanje metodoloških in klasifikacijskih standardov. Njegova dolžnost je tudi skrb za zaupnost zbranih podatkov in prizadevanje za sodobno izkazovanje podatkov, prilagojeno potrebam različnih skupin uporabnikov.